FN’s verdensmål og standarder

Ledelsessystemer vedrørende antikorruption

DS/ISO 37001 Ledelsessystemer vedrørende antikorruption – Krav og vejledning.

Køb standarden Læs mere om antikorruption
Formål med standarden

Standarden for antikorruption, DS/ISO 37001 er en certificerbar standard, som hjælper virksomheder med at etablere en systematisk måde at minimere risikoen for korruption samt at dokumentere de tiltag for at undgå korruption. 

Standarden hjælper organisationer med at opfylde deres bæredygtighedsansvar ved at vejlede i integration af politikker og procedurer til at bekæmpe bestikkelse i de lande, de opererer i.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

  • Delmål 16.5 Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
  • DS/ISO 37001 understøtter direkte mål 16.5, som handler om at nedbringe korruption og bestikkelse.

Effekter af at bruge standarden
  • Ved at implementere DS/ISO 37001 vil organisationen bidrage positivt til en bæredygtig udvikling ved at mindske alle former for korruption og bestikkelse.

  • Organisationen kan mindske risiko for korruption i egen virksomhed, stille krav til leverandører og underleverandører og dermed bidrage til FN’s delmål 16.5 i bredere forstand.

  • Der er desuden mulighed for at blive certificeret efter DS/ISO 37001 og dermed have en troværdig dokumentation for virksomhedens arbejde med anti-korruption.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Anti-korruption kan tilføre virksomheden og dens omgivelser værdi gennem fx:

  • Fokus på risici for korruption -og minimering af risici forbundet korruptionssager
  • Styrke virksomhedens ansvarlighedsprofil
  • Styrke tilliden fra kunder og investorer
  • Flytte flere virksomheder ift. korruption, gennem krav til underleverandører og samarbejdspartnere
Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Læs om standarden:

Deltag i udvalgsarbejdet:

Køb standarden:

 

Denne standard understøtter

Antikorruption
Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617