FN's verdensmål 10 - Mindre ulighed

Verdensmål 10 – Ulighed skal reduceres i og mellem lande

Verdensmål 10 skal sikre, at alle former for ulighed mindskes i hvert enkelt land og på tværs af lande. Målet skal sikre, at alle har lige muligheder, at der ikke foregår diskrimination, at de udviklede lande giver udviklingsbistand til ulandene, og hvert enkelt land hjælper de fattige til et bedre liv

Hvad handler verdensmål 10 om?

Verdensmål 10 skal mindske den globale ulighed mellem de lande, der har flest penge, og dem, der har færrest. Men mål 10 handler i lige så høj grad om at sikre alle lige adgang til samfundets ressourcer som fx mad, uddannelse og lægehjælp. Ulige adgang til samfundets ressourcer skaber social ulighed mellem mennesker. Derfor skal delmål 10.3 sikre, at alle har lige muligheder, uanset alder, køn, race, etnicitet, religion, handicap, økonomi eller social status. Det betyder, at diskriminerende love, politik og praksis skal fjernes.

Hvorfor er verdensmål 10 vigtigt?

Hvis verdens værdier blev fordelt mere ligeligt, ville man kunne forhindre ekstrem fattigdom og opnå alle FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030. Kampen for lige samfund er kampen for, at alle mennesker kan leve trygge og retfærdige liv. Udover de menneskelige konsekvenser for den enkelte, viser ulighed sig også at have økonomiske konsekvenser for hele samfundet. En undersøgelse foretaget af OECD viser, at stigende ulighed bremser et lands økonomiske vækst. At skabe lige samfund er altså samtidig en god forretning. Når et lands befolkning har adgang til ressourcer, som fx uddannelse, lægehjælp og en bolig med elektricitet og vand, bliver de en bedre ressource og arbejdskraft – og det smitter positivt af på hele landets økonomi. Derfor er verdensmål 10 på mange punkter et vigtigt mål at understøtte.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 10?

Når ulighed skal bekæmpes, er det ikke ensbetydende med, at der ikke samtidig kan skabes økonomisk vækst. De to ting kan gå hånd i hånd. Derfor kan det gavne virksomheder og organisationer at understøtte verdensmål 10. Virksomheder og organisationer kan bl.a. understøtte mål 10 ved at lave investeringer i ulande.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17