FN's verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål 11 - opnåelse af bæredygtige byer og beboelser kan understøttes ved brug af standarder

Byer, lokalsamfund og bosættelser skal gøres inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Det kan vi gøre med hjælp fra standarder.

Hvad handler verdensmål 11 om?

Byer såvel som lokalsamfund og bosættelser skal alle gøres til gode steder at bo. Det betyder, at stederne skal være inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Det kan bl.a. betyde, at mennesker ikke skal bo i slumkvarterer, at man i byerne trygt kan gå på gaden om aftenen, at bygningerne er af ordentlig kvalitet – og at folk har råd til at bo i dem. Det kan også betyde, at luften ikke er giftig at indånde, og at byen er sikret mod naturkatastrofer. Verdensmål 11’s ambition er, at alle slumområderne skal opgraderes, så alle mennesker i 2030 kan få adgang til sikre boliger med de nødvendige faciliteter. Transportsystemerne skal opgraderes for at give alle mulighed for at komme omkring uden at fylde luften med forurening. Desuden skal den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person nedbringes, fx ved at udvikle en effektiv affaldshåndtering.

Hvorfor er verdensmål 11 vigtigt?

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder, og dette tal vil kun stige fremover. Det er i verdens storbyer, vi ser den største økonomiske vækst, men det er også i storbyerne, der forurenes allermest pga. Store mængder skrald, forurenet luft og højt energiforbrug.

Befolkningstilvækst har tendens til at give problemer som øget kriminalitet, større ulighed, lavere levealder og sundhedsproblemer. Det kan gå ud over befolkningens livskvalitet og byens økonomi. Hvis væksten ikke håndteres ordentligt, kan det betyde, at flere mennesker kommer til at bo i slum , og uligheden i byerne vil vokse.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 11?

Udfordringerne ved at bo mange mennesker tæt sammen skal løses gennem byplanlægning og kontrolleret udvikling, så folk kan nyde de fordele, som bylivet kan give. Kommuner og organisationer kan med hjælp fra standarder direkte understøtte mål 11 på mange forskellige parametre. Standarder kan eksempelvis hjælpe med bæredygtig udvikling af samfund eller sørge for sikkerhed og robusthed af bygninger.

Med hjælp fra standarder kan byer og bosættelser gøres bæredygtige og sikre

Byer, lokalsamfund og bosættelser skal gøres inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Standarder giver værktøjer, vejledninger og systemer til understøttelse af verdensmål 11, og samtidig kan kommuner, organisationer eller virksomheder dokumentere deres indsats i forbindelse med verdensmålet.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Relevante standarder

DS/ISO 37101 – Bæredygtig udvikling af samfund

DS/ISO 37101 – Bæredygtig udvikling af samfund

Standarden for bæredygtig udvikling af samfund - DS/ISO 37101 – understøtter direkte verdensmål 11. Det overordnede formål med standarden er at fremme en bæredygtig udvikling af samfund, herunder byer. Med hjælp fra standarden kan kommuner systematisk arbejde med at nå sine mål og visioner for en bæredygtig og modstandsdygtig udvikling af hele kommunen. Ved at implementere DS/ISO 37101 vil man bidrage positivt til en bæredygtig udvikling ved at sikre en samlet vision og konkrete mål og politikker for kommunen. I dansk kontekst kan særligt følgende delmål fremhæves: 11.3, 11.6 og 11.b.

DS/ISO 21542 – Tilgængelig bygningskonstruktion

DS/ISO 21542 – Tilgængelig bygningskonstruktion

DS/ISO 21542 kan bidrage til at sikre et inkluderende offentligt byggeri, der fra designfasen tager højde for, at alle skal have adgang. Standarden angiver krav og anbefalinger til, hvordan bygherre sikrer tilgængelighed for alle i nye offentlige bygninger og ved renovation af eksisterende bygninger. Standarden understøtter således mål 11 og særligt delmål 11.7 om at sikre adgang til offentligt rum for alle – herunder børn, ældre og handikappede.

DS/EN ISO 22301 – Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet

DS/EN ISO 22301 – Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet

Standarden DS/EN 22301 hjælper med at gøre en organisation robust i forhold til hændelser, der kan påvirke organisationens formåen til at opretholde normal produktion af ydelser og produkter. Ved at implementere standardens krav kan et samfund, en virksomhed eller en anden organisation sikre sig, at uønskede hændelser ikke får uoverstigelige omkostninger – hverken for virksomheden selv eller for andre i samfundet. Det drejer sig om, at uønskede hændelser får mindst mulig indflydelse på den værdi, der skabes i organisationen til gavn for organisationen selv og samfundet som helhed.

DS/ISO/TR 22370 – Sikkerhed og robusthed

DS/ISO/TR 22370 – Sikkerhed og robusthed

DS/ISO/TR 22370 stiller en model til rådighed for lokale myndigheder og andre interessenter, der kan bistå dem med at skabe mere robuste og bæredygtige byer og lokale samfund. Den tekniske rapport giver en ramme og beskriver de principper, som samlet set kan bidrage til opfyldelsen af FN's verdensmål nr. 11. Den er udviklet ud fra dette mål samt andre FN-vedtagelser i forhold til urban udvikling, og den er derfor direkte anvendelig for de interessenter, der ønsker at forfølge FN's mål for bæredygtige byer og lokale samfund.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17