FN’s verdensmål og standarder

DS/ISO 21542 Tilgængelig bygningskonstruktion

DS-håndbog 186:2017 Vejledning – Tilgængelighedskrav i BR18 – holdt op mod DS/ISO 2154

Formål med standarden

Sikre lige adgang for alle til det offentlige rum. Standarden angiver krav og anbefalinger til, hvordan bygherre sikrer tilgængelighed for alle i nye offentlige bygninger og ved renovation af eksisterende bygninger. I standarden berøres blandt andet aspekter vedr. indretning, trapper og lys i en bygning, udgang fra bygning på normal vis og i forbindelse med nødsituationer.

DS-håndbogen giver vejledning i, hvor man finder konkrete eksempler i ISO standarden på, hvordan man overholder Bygningsreglementets krav om tilgængelighed.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Delmål 11.7: Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.
Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Når man lever op til kravene i standarden og tager hensyn til anbefalingerne, så vil man derved bidrage direkte til delmål 11.7 om at sikre adgang til offentlige rum for alle.

Effekten af at bruge standarden

Sikre et inkluderende offentligt byggeri, der fra designfasen tager højde for at alle skal have adgang – herunder også børn, ældre og handicappede. Der skal være adgang til alle indgange på matriklen og standarden stiller krav til fx ramper, elevatorer og belysning.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

At man sikrer adgang for alle til offentlige bygninger.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)
Andre kommentarer

ISO standarden er under revision og en ny udgave forventes at foreligge i 2021. Der udarbejdes aktuelt, i europæisk regi, en rent funktionsbasseret standard for tilgængelighed, som forventes udgivet i 2021.

Denne standard understøtter

Ligestilling og diversitet
Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617