Udvalg

Tilgængelighed til bygninger og omkringliggende omgivelser, samt rekreative områder (S-379)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder inden for planlægning, udformning og indretning af bygninger og anlæg samt adgangen til disse.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Helle Harms 1635X489 Neu
Næste møde
06 jul

Kontakt

Helle Harms
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: hh@ds.dk
T: 39 96 63 21

Arbejdsområde

Som udvalgsmedlem får du mulighed for at påvirke standarder inden for planlægning, udformning og indretning af bygninger og anlæg samt adgangen til disse. Udvalgets arbejde har fokus på at udvikle standarder for indretning af det fysiske miljø, for at sikre at mennesker med handicap, gravide og forældre med små børn i hånden eller i barnevogn samt personer med bagage eller tungt læs, kan færdes på lige fod med andre.

Udvalget deltager aktivt i arbejdsgruppen ISO/TC 59/SC 16/WG 1 Building construction - Accessibility and usability of the built environment, hvor arbejdet foreløbigt har resulteret i standarden DS/ISO 21542 Building construction - Accessibility and usability of the built environment, der blandt andet vedrører de følgende områder:

Belysning, flugtveje, elevatorer (rulletrapper), svømmebadsanlæg, sikkerhedsbestemmelser for, tribuner svømmebadsudstyr, vejmaterialer, akustik, elektroakustik (teleslynger), løfteplatforme (ramper), bygningsglas, døre/vinduer, sikkerhedsglas, trapper, sanitetsarmaturer, informationsteknologi (fonte og tegn), vejbelysning, ergonomi, taktile sten, gulve, kørestole, tekniske hjælpemidler, emballage og miljø (braille), stiger m.fl.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Myndigheder, kommuner, handicaporganisationer, arkitekter, rådgivende ingeniører, producenter og andre med interesse og viden om tilgængelighed.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Dansk Blindesamfund
  • Dansk Handicap Forbund, Bygge- og Trafikpolitisk u
  • Foreningen God Adgang
  • Statens Byggeforskningsinstitut
  • Søren Ginnerup

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.