FN's verdensmål 1 - Afskaf fattigdom

Verdensmål 1 – Sådan kan I bidrage til bedre sociale og økonomiske forhold

Virksomheder i Danmark kan bidrage til verdensmål 1 og den bæredygtige udvikling ved at integrere bæredygtige indkøbspolitikker. Desuden kan virksomheder, der handler med chokolade, bidrage til bedre sociale forhold og afskaffelse af fattigdom ved at opkøbe og forarbejde bæredygtigt dyrket kakao.

Hvad handler verdensmål 1 om?

Verdensmål 1 handler om at afskaffe ekstrem fattigdom samt at mindske den relative fattigdom og samtidigt sikre, at alle har adgang til basale ressourcer. Derfor er det også en del af Verdensmål 1, at andelen af mennesker, der lever under hvert lands egen (ofte højere) fattigdomsgrænse, skal halveres.

Hvorfor er verdensmål 1 vigtigt?

Ifølge FN’s verdensmål er afskaffelsen af alle former for fattigdom fortsat en af de største udfordringer for menneskeheden. At mindske fattigdommen kræver både bæredygtig økonomisk vækst og en mere retfærdig indretning af landene. De fattige skal have grundlæggende rettigheder og adgang til uddannelse og teknologi, så de kan skabe et bedre liv for sig selv.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 1?

Din virksomhed kan opnå værdi ved at reducere virksomhedens miljøaftryk, takle menneskerettighedsforhold, styre leverandørforhold og bidrage til bæredygtig udvikling gennem langsigtet kontrol med omkostninger og indkøb.

Standarder, som kan hjælpe dig i dit arbejde med verdensmål 1

Standarden ISO 20400 hjælper til bæredygtige indkøb. Ved at integrere bæredygtighed i indkøbspolitikker og -procedurer, herunder forsyningskæder, kan organisationer styre risici og muligheder for bæredygtigt miljø samt en social og økonomisk udvikling.

Virksomheder, som arbejder med chokolade eller lignende, kan med fordel benytte ISO 34101-serien, som er verdens første internationale standarder for bæredygtig kakao, der skal sikre bedre vilkår for kakaofarmere samt beskytte klimaet og truede dyre- og plantearter.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Relevante standarder

Bæredygtige indkøb

Standard for

Bæredygtige indkøb

Formålet med standarden er at hjælpe virksomheder med at gøre bæredygtige indkøb til deres faste indkøbspraksis. 

Bæredygtig kakao

Standard for

Bæredygtig kakao

Det overordnede formål med DS/EN ISO 34101-serien er at fremme bæredygtig dyrkning af kakao og især fremme farmernes levevilkår.

Få hjælp til bæredygtige indkøb

Hver organisation har miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger på omgivelserne. Indkøb er et kraftfuldt værktøj for alle organisationer, der ønsker at opføre sig ansvarligt, bidrage til bæredygtig udvikling og nå FN's globale udviklingsmål.

Standarden for bæredygtige indkøb, DS/ISO 20400, er en international certificerbar ledelsesstandard, der vejleder virksomheder, som gerne vil tænke bæredygtighed ind i deres indkøb. Formålet med standarden er at guide og hjælpe virksomheder med at gøre bæredygtige indkøb til en del af deres faste indkøbspraksis ved bl.a. at vejlede i, hvordan virksomheden integrerer bæredygtighed ind i virksomhedens indkøbsprocesser.

Alle virksomheder og organisationer uafhængig af deres størrelser kan få stor gavn af DS/ISO 20400. Standarden henvender sig både til virksomheder i den offentlige og private sektor, da DS/ISO 20400 stort set gælder alle indkøbsbeslutninger fra kontorartikler og leverandører til energiudbydere, byggematerialer mm.

Standarden retter sig også mod FN’s verdensmål 12:

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Hjælp de små producenter af kakao

Arbejder din virksomhed med chokolade eller kakaoproduktion? Og ønsker I at bidrage til at afskaffe fattigdom? Standarder kan bruges til at arbejde strategisk med FN’s verdensmål, og med standarden for bæredygtig kakao kan I arbejde struktureret med verdensmål nr. 1. Standardernes krav er for manges vedkommende så generiske, at farmere af andre afgrøder også kan implementere dem.

Standard-serien, DS/EN ISO 34101, understøtter flere af de 17 verdensmål samt delmål, så kakaoproducenter og resten af kakaosektoren kan bruge dem i forbindelse med deres arbejde med flere af verdensmålene. 

Standardernes primære formål er at medvirke til at skabe et bedre liv for kakaofarmerne, deres familier, ansatte og andre i deres lokalsamfund. Hovedsigtet med DS/EN ISO 34101 er at få hævet kakaofarmernes indtægt og hjælpe dem ud af deres fattigdom.

Standarden stiller desuden krav til sporbarhed af den bæredygtigt dyrkede kakao, så det er muligt at følge dens vej gennem hele logistikkæden fra farmeren og til forbrugeren af slutproduktet.

Afskaf fattigdom

Fordelene for andre i kakaosektoren er, at de kan opkøbe og forarbejde bæredygtigt dyrket kakao, som lever op til de krav, som hele sektoren har været sammen om at fastsætte, og som mange forbrugere foretrækker. På den måde kan danske virksomheder også være med til at afskaffe fattigdom og sult ved at benytte produkter og leverandører, som efterlever standarden.

Faktisk understøtter standarden for bæredygtig kakao mange af de andre af FN’s verdensmål, idet den også bidrager til andre primære mål:

  • Verdensmål 2: Stop sult
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Og i stor grad også til:

  • Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 13: Klimaindsats
  • Verdensmål 15: Livet på land
  • Verdensmål 17: Partnerskab for handling
New MSS SDG proposal

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

New MSS SDG proposal
Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17