FN's verdensmål 1 - Afskaf fattigdom

Ønsker din virksomhed hjælp til at arbejde med FN's verdensmål 1?

Arbejder din virksomhed med chokolade eller kakaoproduktion? Og ønsker I at bidrage til at afskaffe fattigdom? Standarder kan bruges til at arbejde strategisk med FN’s verdensmål, og med standarden for bæredygtig kakao kan I arbejde struktureret med verdensmål nr. 1.

FN's verdensmål 1 - Afskaf fattigdom

Hvad handler verdensmål 1 om?

Verdensmål 1 handler om at afskaffe ekstrem fattigdom samt at mindske den relative fattigdom og samtidigt sikre, at alle har adgang til basale ressourcer.

Hvorfor er verdensmål 1 vigtigt?

Ifølge FN’s verdensmål er afskaffelsen af alle former for fattigdom fortsat en af de største udfordringer for menneskeheden. Selvom ekstrem fattigdom er halveret fra 1990 til 2015, er der stadig alt for mange fattige mennesker i verden, som kæmper for at få opfyldt deres mest basale menneskelige behov.

Hvordan kan din virksomhed / organisation understøtte og få gavn af verdensmål 1?

Standard-serien, DS/EN ISO 34101, understøtter flere af de 17 verdensmål samt delmål, så kakaoproducenter og resten af kakaosektoren kan bruge dem i forbindelse med deres arbejde med flere af verdensmålene. Standardernes krav er for manges vedkommende så generiske, at farmere af andre afgrøder også kan implementere dem.Det overordnede formål med DS/EN ISO 34101-serien er at fremme bæredygtig dyrkning af kakao og især fremme farmernes levevilkår.

Standarden stiller også krav til sporbarhed af den bæredygtigt dyrkede kakao, så det er muligt at følge dens vej gennem hele logistikkæden fra farmeren og til forbrugeren af slutproduktet.

Gevinsten ved at anvende DS/EN ISO 34101-serien er, at man som farmer opnår forretningsforståelse og får indført en kakaoproduktion, der bliver mere og mere bæredygtig, og som aftagerne er villige til at betale en højere pris for. I forhold til andre eksisterende certificeringsordninger, opnås løbende forbedringer, større produktion og ikke mindst bedre forhold for familier og ansatte, der deltager i kakaoproduktionen.

Afskaf fattigdom

Fordelene for andre i kakaosektoren er at de kan opkøbe og forarbejde bæredygtigt dyrket kakao, som lever op til de krav, som hele sektoren har været sammen om at fastsætte, og som mange forbrugere foretrækker. På den måde kan danske virksomheder også være med til at afskaffe fattigdom og sult ved at benytte produkter og leverandører, som efterlever standarden.

Afskaffelsen af fattigdom er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Faktisk understøtter standarden for bæredygtig kakao mange af de andre af FN’s verdensmål, idet den også bidrager til andre primære mål:

  • Verdensmål 2: Stop sult
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Og i stor grad også til:

  • Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 13: Klimaindsats Verdensmål
  • 15: Livet på land Verdensmål
  • 17: Partnerskab for handling
Kontakt

Camilla Sabroe
Camilla Sabroe Kommunikationskonsulent | Communications Consultant
Marketing og kommunikation
E: csa@ds.dk
T: 39966275