FN’s verdensmål og standarder

Bæredygtige indkøb

DS/ISO 20400 Bæredygtige indkøb - Vejledning

Køb standarden Læs mere
Formål med standarden

Standarden for bæredygtige indkøb, DS/ISO 20400, vejleder virksomheder, som vil tænke bæredygtighed ind i deres indkøb. Formålet med standarden er at hjælpe virksomheder med at gøre bæredygtige indkøb til deres faste indkøbspraksis. 

Standarden hjælper organisationer med at opfylde deres bæredygtighedsansvar ved at give en forståelse af:

 • Hvad bæredygtige indkøb er
 • Hvilke konsekvenser og overvejelser om bæredygtighed der kan være i relation til forskellige aspekter af indkøbsaktiviteter: Politik; Strategi; Organisation og Proces;
 • Hvordan bæredygtige indkøb gennemføres.
Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

 • Delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Enhver organisation har miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger på omgivelserne. Indkøb er et effektivt værktøj for alle organisationer, der ønsker at agere ansvarligt, bidrage til bæredygtig udvikling og bidrage til at nå FN's verdensmål. Ved at integrere bæredygtighed i indkøbspolitikker og -procedurer, herunder forsyningskæder, kan organisationer styre risici og muligheder for bæredygtigt miljø, social og økonomisk udvikling.

Effekter af at bruge standarden
 • Ved at implementere DS/ISO 20400 vil man bidrage positivt til en bæredygtig udvikling ved at foretage bæredygtige købsbeslutninger og ved at opfordre leverandører og andre stakeholdere til at gøre det samme.

 • Standarden kan hjælpe med at reducere miljøaftrykket, takle menneskerettighedsforhold og styre leverandørforhold gennem langsigtet kontrol med omkostninger og indkøb.

 • Standarden kan være med til at sikre kommunikationen mellem leverandører og indkøbere og vil reducere risici i leverandørkæden, så man fx undgår tilbagetrækning af produkter eller svigtende leverancer.

 • Standarden kan anvendes til at fremme produktivitet, omkostningsminimering samt fremme innovationen på markedet.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Bæredygtige indkøb er en mulighed for at tilføje værdi til organisationen gennem fx

 • Bedre leverandørstyring og -sikkerhed
 • Omkostningsbesparelser
 • Minimere risici ift. økonomi, miljø og omdømme
 • Styrke tilliden fra kunder og investorer
 • Åbne nye markeder for produkter og services
Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)

Denne standard understøtter

Bæredygtigeindkøb
Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617