FN's verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst kan understøttes med brug af standarder

Et sundt, sikkert og stabilt arbejdsmiljø er afgørende for menneskers trivsel og sundhed. Derudover er økonomisk vækst vigtigt – særligt i ulande. Standarder giver virksomheder og organisationer værktøjer til at fremme økonomisk vækst og sikre anstændige jobs for dermed at understøtte verdensmål 8.

Hvad handler verdensmål 8 om?

Med FN’s verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, skal vi fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Det er dog nødvendigt at sørge for, at væksten er bæredygtig, hvilket vil sige, at vi skal arbejde for at afkoble økonomisk vækst fra ødelæggelse af miljøet. Samtidig går verdensmål 8 ud på at sætte fokus på arbejdstagerrettigheder, så folk ikke bare får et arbejde, men også får værdige og sikre forhold.

Hvorfor er verdensmål 8 vigtigt?

Vi ser en langsom vækst, større uligheder og en beskæftigelsesrate, der ikke vokser hurtigt nok til at holde trit med den voksende arbejdsstyrke. Ifølge Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) var mere end 204 millioner mennesker arbejdsløse i 2015. Når hundreder af millioner af mennesker skal have mulighed for at arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, kræver det økonomisk vækst. Men det er vigtigt, at den økonomiske vækst ikke sker på bekostning af miljøet – og at fattige ikke blot tager et arbejde, men at det også er et anstændigt arbejde med ordentlige forhold.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 8?

Verdensmålene for bæredygtig udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og gennembrud inden for teknologi. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette. Med standarder kan virksomheder og organisationer bl.a. få hjælp til at få styr på deres innovation samt til analyser og vurderinger af udviklingen af nye produkter og ydelser. Derudover kan arbejdspladser sørge for et sundt, sikkert og stabilt arbejdsmiljø, for derved at sikre anstændige jobs og dermed direkte understøtte verdensmål 8.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Virksomheder og organisationer kan med standarder bidrage til at fremme væksten og sikre et anstændigt arbejdsmiljø

Standarder kan være et godt værktøj til at understøtte verdensmål 8. Fx kan ledelsessystemer i samfundsmæssigt ansvar bidrage til at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst samt anstændigt arbejde, og arbejdsmiljøledelsessystemer kan hjælpe virksomheder med at sørge for et ordentligt arbejdsmiljø.

Relevante standarder og udvalg

DS/EN ISO 26000:2020 - Vejledning i samfundsmæssigt ansvar

DS/EN ISO 26000:2020 - Vejledning i samfundsmæssigt ansvar

Den internationale standard, ISO 26000 er en vejledning i samfundsansvar. Formålet er at hjælpe virksomheder med at skabe struktur på arbejdet med verdensmålene og fokusere på det vigtigste ud fra en væsentlighedsbetragtning (dvs. hvor har virksomheden størst indflydelse og betydning). Standarden dækker krav og vejledning i forhold til alle verdensmål, men verdensmål 8 er blandt de mål, der i højst grad er dækket af standarden. ISO 26000 arbejder bl.a. med at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle – og retter sig særligt mod delmål 8.3, 8.5, 8.7 og 8.8.

DS/ISO 45001 - Arbejdsmiljøledelsessystemer

DS/ISO 45001 - Arbejdsmiljøledelsessystemer

Standarden, DS/EN ISO 45001, giver et system, der sætter virksomheder i stand til at styre og løbende forbedre deres arbejdsmiljø, herunder også det psykiske arbejdsmiljø, ved at sørge for sikre og sunde arbejdspladser samt forebyggelse af arbejdsrelateret skade eller sygdom. DS/EN ISO 45001 retter sig direkte mod delmål 8.8 ved at beskytte arbejdstagernes rettigheder og ved at fremme et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere. Efterlevelse af ISO 45001 understøtter og dokumenterer virksomhedens arbejde med at styre og løbende forbedre et sikkert og stabilt arbejdsmiljø. Konsultation og inddragelse af medarbejdere er et vigtigt element i dette arbejde.

DS 49001 - Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar

DS 49001 - Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar

DS 49001 er en dansk standard, som man kan blive certificeret i, og som knytter sig tæt op ad ISO 26000. I DS 49001 er der krav om, at der arbejdes med CSR-politikker og mål, og der skal ske løbende forbedringer. Denne indsats vil kunne give en konkurrencefordel ved at have fokus på CSR, skabe nye innovationsmuligheder, adgang til nye markeder, optimering af ressourceforbruget og øget medarbejdertilfredshed. Brug af standarden vil også give mulighed for lettere at kommunikere og dokumentere arbejdet med CSR og FN’s verdensmål til samarbejdspartnere, medarbejdere, kunder m.fl.

DS/ISO 31000 – Vejledning i risikoledelse

DS/ISO 31000 – Vejledning i risikoledelse

Standarden, DS/ISO 31000, vejleder virksomheder, myndigheder og andre organisationer i at opnå deres mål ved at tænke i nye muligheder og styre de risici, som der tages, når det besluttes at forfølge nye muligheder. Standarden er ikke en vejledning i at undgå risici, men i at tage de risici som er nødvendige for at opnå ønskede mål. I mange tilfælde fastsættes mål ud fra økonomiske kriterier, men vejledningen kan anvendes, uanset hvilke typer af mål der er tale om. Ved at anvende vejledningen kan et samfund, en virksomhed eller anden organisation bedre opnå sine mål ved bevidst og konsekvent at udtænke og forfølge de bedste muligheder for at opnå disse mål. Alle vil blive bedre i stand til at tage de "rigtige" beslutninger inden for deres risikotolerance. Vejledningen kan bl.a. skabe større fokus på udvikling og innovation til gavn for den enkelte virksomhed og for verdenssamfundet. Standarden understøtter således verdensmål 8.

DS/EN ISO 22301 - Sikkerhed og robusthed

DS/EN ISO 22301 stiller krav til ledelsessystemer for forretningskontinuitet. Formålet med kravene er at gøre en organisation robust i forhold til hændelser, der kan påvirke organisationens formåen i at opretholde normal produktion af ydelser og produkter. Efter standardens krav skal en organisation afgøre, hvad der kan påvirke dens normale produktion og i hvilket omfang. Og den skal fastlægge, hvad der skal til, for at organisationen kan vende tilbage til normal produktion inden for en acceptabel økonomi- og tidsramme. Ved at implementere standardens krav kan et samfund, en virksomhed eller en anden organisation sikre sig, at uønskede hændelser ikke får uoverstigelige omkostninger – hverken for virksomheden selv eller for andre i samfundet. Det drejer sig om, at uønskede hændelser får mindst mulig indflydelse på den værdi, der skabes i organisationen til gavn for organisationen selv og samfundet som helhed.

DS/ISO 17772 - Indeklimakvalitet

DS/ISO 17772 - Indeklimakvalitet

DS/EN ISO 17772 er en internationalt anerkendt standard, som sender et stærkt signal om, at virksomheden har et sundt arbejdsmiljø i fokus. Formålet med standarden er at give en god vejledning til at sikre optimalt design og anvendelse af bygninger og dermed bidrage til et godt indeklima på arbejdspladser. Brugere af standarden hjælpes til at få fokus på flere parametre, som bidrager til at forbedre indeklimaet, herunder bl.a. temperaturer, ventilation, lys, køling og teknisk komfort. Standarden understøtter verdensmål 8 ved at bidrage til sikre, sunde arbejdspladser og stabile arbejdsmiljøer for arbejdstagere og er dermed med til sikre anstændige jobs.

Få vejledning til implementering af energiledelse

Kursus i risikoledelse - DS/ISO 31000

Kursus i risikoledelse - DS/ISO 31000

Risikoledelse bliver i dag hyppigt omtalt som et naturligt krav til enhver offentlig eller privat virksomhed. Ved at deltage på kurset i risikoledelse med udgangspunkt i DK/ISO 31000, lærer du om ISO 31000:2012 – Risikoledelsesvejledning og dens anbefaling til etablering af et risikoledelsessystem samt selve risikovurderingsprocessen. Udbyttet af kurset er bl.a. overblik over risikoledelse, vejledning i etablering af et risikoledelsessystem, vurdering og håndtering af risici samt indsigt i teknikker til analyse og vurdering af risici.

Kursus i forretningskontinuitet - ISO 22301

Kursus i forretningskontinuitet - ISO 22301

Bliv klogere på, hvordan du kan identificere, styre og imødegå risikoen for pludselige produktions- eller leverancestop. Kurset ”Business Continuity efter ISO 22301 – skab robusthed i et høj-risikomiljø!”, lærer dig at implementere et ledelsessystem for forretningskontinuitet (BCMS). Det klæder organisationen på til at beskytte og videreføre driften i krisesituationer. Udbyttet af kurset er blandt andet viden om ISO 22300-seriens opbygning og anvendelsesmetoder, metodik til risikostyring samt vejledning i overvågning, vedligeholdelse og forbedring af BCMS

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17