FN’s verdensmål og standarder

Samfundsmæssigt ansvar

DS 49001:2011 Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar – Kravbeskrivelse
DS 49004:2011 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar
DS/ISO 26000:2010 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar

Køb standarden Læs mere CSR
Formål med standarderne

Formålet er at hjælpe virksomheder med at skabe struktur på arbejdet med verdensmålene og fokusere på det vigtigste ud fra en væsentlighedsbetragtning (dvs. hvor har virksomheden størst impact).

Desuden hjælper standarderne til risikostyring ift. arbejdet med bæredygtig udvikling og samfundsansvar.

Standarderne kan give konkret inspiration til arbejdet med bæredygtighed og sikre dokumentation af virksomhedens indsats, fx via en 3. parts certificering.

Den internationale standard, ISO 26000 er en vejledning i samfundsansvar. DS 49001 er en dansk certificerbar standard, som knytter sig tæt op ad ISO 26000. DS 49004 er en dansk vejledning til implementering af kravene i DS 49001

Hvilke mål/delmål retter standarderne sig primært imod?

Standarderne dækker krav og vejledning i forhold til alle verdensmål, men de mål, der i højst grad er dækket af standarderne er:

  • Mål 8 Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle – især delmål 8.3, 8.5, 8.7 og 8.8
  • Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion – især delmål 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 og 12.a
  • Mål 5 Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder – delmål 5.1, 5.5 og 5.c
  • Mål 14 Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer – delmål 14.1 og 14.2
  • Mål 15 Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet – delmål 15.1 og 15.5
Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Til at systematisere sit arbejde med FN’s verdensmål og dokumentere og rapportere om virksomhedens CSR-indsats.

Standarderne kan give inspiration til konkret arbejde med bæredygtighed gennem vejledning, best practice og eksempler fra konkrete initiativer.

Man kan fx bruge principperne og emnerne i DS 49001 til at lave en kort analyse af virksomhedens performance, stakeholdermapping og gap-analyse. Ud fra dette kan der sættes mål og laves handlingsplaner.

Effekter af at bruge standarderne

Få hjælp til at arbejde målrettet og systematisk med FN’s verdensmål for derigennem at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling under hensyntagen til den tredobbelte bundlinje (samtidig afvejning af økonomisk indtjening, miljømæssig bæredygtighed og social retfærdighed).

Sikre ansvarligt lederskab og engagement af medarbejdere ved at bidrage til FN’s verdensmål på en meningsfuld måde.

Minimere risici for organisationens eventuelle uhensigtsmæssige påvirkninger på omverdenen.

Lettere kommunikere og dokumentere arbejdet med CSR og FN’s verdensmål til samarbejdspartnere, kunder m.fl.

Forbedre organisationens omdømme og skabe tillid fra omverdenen, herunder bidrage til at tiltrække investorer, nye medarbejdere og attraktive samarbejdspartnere.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarderne?

Standarderne kan anvendes til arbejdet med alle 17 verdensmål og kan således anvendes som en ramme for hele virksomhedens arbejde med bæredygtighed.

Anvendelsen af én eller flere af standarderne vil give hjælp til at sikre, at der fokuseres på de emner, hvor der er den største impact. Dermed sikres et reelt bidrag til en bæredygtig udvikling og samtidig vil virksomheden kunne kommunikere troværdigt om indsatsen til sine interessenter.

I DS 49001 er der krav om, at der arbejdes med CSR-politikker og mål og der skal ske løbende forbedringer. Denne indsats vil kunne give en konkurrencefordel ved at skabe adgang til nye markeder og nye innovationsmuligheder, optimering af ressourceforbruget og øget medarbejdertilfredshed.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarderne, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)

Læs mere om standarderne her:

Læs artikler om standarderne her:

Læs med om Dansk Standards udvalg:

 

Denne standard understøtter

       

Samfundsmæssigt ansvar
Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617