International CSR standard er kendt men bruges ikke i Norden

07. januar 2014

International CSR standard er kendt men bruges ikke i Norden

Efter et par år på markedet er kendskabet til den internationale CSR standard, ISO 26000, højt blandt virksomheder i Norden, men den har det svært i konkurrencen med andre mere etablerede standarder. Det viser en ny pilotundersøgelse, som Dansk Standard har foretaget for Nordisk Ministerråd.

Af undersøgelsen fremgår det, at man i virksomhederne er fuldt ud opmærksomme på, at CSR-standarden eksisterer - hele 91 % af de adspurgte svarer, at de kender ISO 26000. Men langt de fleste - 80 % - tilkendegiver, at de hovedsageligt benytter principperne til inspiration i CSR arbejdet. En væsentlig forklaring er ifølge virksomhederne, at det opleves som en svaghed, at det ikke er muligt at opnå en certificering, som man kan bryste sig af i kommunikationen.

- Det er fuldt forståeligt, at virksomhederne gerne vil have den blåstempling af deres CSR arbejde, som en certificering giver. Det er også baggrunden for, at vi i Danmark har en parallel standard, DS 49001, der rummer mulighed for certificering. Den mulighed bør også gælde for den internationale CSR standard, og det arbejder vi fra dansk side på at påvirke i den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), siger Anne Hasløv, adm. direktør i Dansk Standard.

De virksomheder, der anvender CSR standarden, gør det ifølge undersøgelsen, fordi de gerne vil sikre, at de kommer hele vejen rundt, så alle væsentlige CSR aspekter med relevans for virksomheden bliver taget i betragtning. På den måde opleves standarden som et fleksibelt værktøj.

- Fordelen ved ISO 26000 er netop, at den kan tilpasses virksomhedens behov og anvendes forskelligt, alt efter hvor langt virksomheden er i sit CSR arbejde. Nogle bruger standarden i forhold til at få gennemført en væsentlighedsanalyse eller til at identificere og prioritere interessenter. Andre bruger den som rettesnor for strategiudvikling, målsætning og handlingsplaner. Værdien ligger i, at virksomhedens CSR arbejde går fra at være kendetegnet ved mange ad-hoc aktiviteter til at få et strategisk afsæt, hvor det bliver synliggjort, hvor CSR indsatsen bidrager mest til forretningen, siger Anne Hasløv, adm. direktør i Dansk Standard.

Når det gælder reel implementering af ledelsesstandarder og guidelines er der ifølge undersøgelsen primært de velkendte internationale miljø- og kvalitetsledelsesstandarder, hhv. ISO 14001, ISO 9001 og UN Global Compact, virksomhederne tyer til. Virksomhederne har svært ved at identificere forskellene mellem de mange CSR guidelines, her i blandt ISO 26000. For at afprøve ISO 26000 styrke i forhold til de øvrige guidelines indleder Dansk Standard og Erhvervsstyrelsen i 2014 et projektforløb med seks små og mellemstore virksomheder. Målet at identificere konkrete råd til implementering af ISO 26000 i SMV’er.