Miljøledelse – ISO 14001

Miljøledelse efter ISO 14001 giver dig og din virksomhed et ledelsesværktøj, der understøtter jeres fokus på bæredygtighed og sætter rammen for jeres indsats for at forbedre jeres miljøpræstation.

Hvad er ISO 14001?

Med Miljøledelse efter ISO 14001 bliver du i stand til at risikovurdere din organisations miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at jeres mål for bæredygtighed nås.

Ved at bruge ISO 14001 kan jeres arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål konkretiseres og målsættes og bidrage til at opnå de resultater, som du og din virksomhed har sat jer for.

I får mulighed for at fokusere på de væsentligste miljøforhold i virksomheden, sikre reduktion af miljøpåvirkningen, og at der løbende sker miljømæssige forbedringer. 

5 gode råd når I arbejder med ISO 14001

  1. Det er vigtigt at arbejde efter de resultater, I ønsker med jeres ledelsessystem. Vurder, hvad det er systemet grundlæggende skal hjælpe jer med at opnå.
  2. Miljøforhold skal ses og arbejdes med i et livscyklusperspektiv. Du og din virksomhed skal forholde jer til både direkte og indirekte miljøpåvirkninger.
  3. Det er vigtigt, at I har en kultur med fokus på løbende forbedringer.
  4. Risikoledelse, hvor I ser på både strategiske og operationelle udfordringer og muligheder på miljøområdet, er omdrejningspunktet for et miljøledelsessystem.
  5. Evaluering af indsats og opfølgning er alfa og omega og er grundlaget for at udvikle og forbedre jeres arbejde med bæredygtighed.

Køb af ISO 14001

Køb standarden i vores webshop


ISO 14001 og FN’s verdensmål

At arbejde med FN’s verdensmål kan være en strategisk retning for en forretning og et miljøledelsessystem er med til at sætte rammerne og strukturen så I kan prioritere og fokusere på de væsentlig mål og kommunikere om jeres resultater.


Har I brug for hjælp og sparring?

Vi hjælper private og offentlige virksomheder og organisationer. Få sparring og rådgivning omkring implementering af miljøledelse eller få viden om udviklings- og forbedringsmuligheder for eksisterende systemer. 

Kontakt Susan Redder Bruun, chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitets- og miljøledelse i danske virksomheder, blandt andet Lægemiddelstyrelsen, Pressalit, Cobham Satco og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Susan på srb@ds.dk.

Vi tilbyder også kurser i miljøledelse. Brug fx en dag eller få diplom på din viden om ISO 14001. Vi udbyder også virksomhedstilpasset kurser. 


Hvis du vil vide mere om standarder inden for miljøledelse

Du kan være med til at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for miljøledelse og relaterede standarder.

Se mere om udviklingen af standarder på området eller kontakt den ansvarlige konsulent.