Kurser i miljøledelse - ISO 14001

På vores kurser i Miljøledelse efter ISO 14001 bliver du i stand til at risikovurdere din organisations miljøforhold og implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen . Vi har både endags og todages kurser, som giver dig grundlæggende viden om ledelsesstandarden.

ISO 14001 miljøledelse

Med Miljøledelse efter ISO 14001 bliver du i stand til at risikovurdere din organisations miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at jeres mål for bæredygtighed nås.

Ved at bruge ISO 14001 kan jeres arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål konkretiseres og målsættes og bidrage til at opnå de resultater, som du og din virksomhed har sat jer for.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Signe Malberg, chefkonsulent i Dansk Standard på smg@ds.dk eller på tlf.: 39966169.

Hvorfor tage et kursus i miljøledelse?