CSR - samfundsmæssigt ansvar - ISO 26000

Det giver overskud på bundlinjen at arbejde strategisk og struktureret med samfundsmæssigt ansvar (ISO 26000). Men for at dokumentere arbejdet, kræver det målrettede værktøjer og hjælp til at skabe synlighed omkring indsatserne. 

Køb standarden ISO 26000 Køb standarden DS 49001

Der foregår en masse CSR-arbejde i danske virksomheder

Det er dog ikke altid virksomhederne selv er bevidste om den CSR-indsats, de rent faktisk gør. Derfor får virksomhederne ikke brugt arbejdet strategisk i forhold til forretningsudvikling og får heller ikke formidlet indsatsen til omverdenen.

Den internationale standard, ISO 26000, kan ses som en opskrift, der bl.a. giver virksomhederne struktur og værktøjer til arbejdet med at kortlægge igangværende og potentielle CSR-aktiviteter. Desuden er standarden med til at sikre, at virksomhederne kommer hele vejen rundt om CSR, får prioriteret indsatsen og opsat mål og handlingsplaner.

Den internationalt anerkendte standard ISO 26000 og den danske DS 49001 for samfundsmæssigt ansvar giver dig og din organisation et systematisk grundlag for at arbejde med samfundsansvar. I kommer hele vejen rundt om:

 • Ledelse
 • Menneskerettigheder
 • Arbejdsforhold
 • Miljøforhold
 • God forretningsskik
 • Forbrugerforhold
 • Lokal samfundsudvikling og -involvering.

Den danske DS 49001 giver i øvrigt virksomheder mulighed for at blive certificeret i deres CSR-arbejde.

Hvad får I ud af ISO 26000?

Fordelen ved ISO 26000 er, at den kan tilpasses virksomhedens behov og kan anvendes forskelligt, alt efter hvor langt virksomheden er i sit CSR-arbejde. Standarden kan fx bruges til at få gennemført en væsentlighedsanalyse eller til at identificere og prioritere interessenter. Den kan bruges som en rettesnor for virksomhedens strategiudvikling, målsætning og handlingsplaner indenfor CSR. Værdien ligger i, at virksomhedens CSR-arbejde typisk går fra at bære præg af ad hoc-aktiviteter til at få et strategisk afsæt i virksomheden og synliggøre, hvor CSR-indsatsen bidrager mest til forretningen.

Standarden kan hjælpe jer med at få:

 • Fokus på risici og muligheder
 • Stærkere omdømme
 • Styrkede relationer til interessenter
 • Styr på alle led af jeres værdikæde fra underleverandører til kunder
 • Forbedret evnen til at rekruttere, motivere og fastholde medarbejdere
 • Besparelser via øget produktivitet og ressourceeffektivitet.
Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Køb af ISO 26000

 

Køb af DS 49001

 

 

ISO 26000 CSR

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Vi kan hjælpe jer gennem hele processen med at indføre CSR. I samarbejde med jer kan vi:

 • Kortlægge og prioritere indsatsområder
 • Identificere og inddrage interessenter
 • Opsætte mål og udarbejde handlingsplaner
 • Udarbejde procedurer og anden dokumentation
 • Kommunikere om jeres indsats.

Hvis I allerede har et ledelsessystem, fx for kvalitet (ISO 9001) eller miljø (ISO 14001), kan vi hjælpe jer med at integrere DS 49001 for samfundsansvar i jeres nuværende system. I kan blive certificeret i samfundsmæssigt ansvar efter den danske standard DS 49001, der bygger på ISO 26000. Vi hjælper jer med at blive klar til certificeringen.