ISO 22000 Fødevaresikkerhed

Samfundets store fokus på fødevaresikkerhed gør, at uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden, risikerer man at blive draget til ansvar, hvis noget går galt.

Køb standarden i vores webshop

Få dokumentation med ISO 22000

Forbrugerne forventer sikre fødevarer. Det stiller en række krav til fødevarevirksomheder, som skal kunne dokumentere, at de har styr på fødevaresikkerheden. Hvis noget alligevel går galt, kan man være sikker på at skulle dokumentere sine processer, uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden fra jord til bord.

Kontakt

Carina Dalager
Carina Dalager Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: cad@ds.dk
T: 39966142

Fordelene ved standarden for fødevaresikkerhed

For nogle virksomheder kan det være tilstrækkeligt at leve op til lovkravene og følge det godkendte egenkontrolprogram. For andre virksomheder vil det være en fordel at følge en anerkendt standard som ISO 22000. Hvis man fx ønsker at eksportere sine varer eller sælge til de større danske detailkæder, kan det være et leverandørkrav, at man følger den internationale standard ISO 22000 for fødevaresikkerhed.

ISO 22000 danner rammen om jeres virksomhed

Ledelsessystemet for fødevaresikkerhed er et rigtig godt værktøj for enhver fødevarevirksomhed uanset størrelse. Den danner rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system og fastlægger ansvars- og kompetenceområder. Den del af standarden, som handler om fødevaresikkerhed, er baseret på HACCP-principper, der ligger til grund for det lovpligtige egenkontrolprogram.

 

Andre ledelsesstandarder

Læs også om andre ledesessystemer

FAQ om ISO 22000 Fødevaresikkerhed
Hvad er fødevaresikkerhed?

Fødevaresikkerhed beskriver håndtering, tilberedning og opbevaring af mad der sikrer at forbrugerne kan indtage maden uden – på kort eller lang sigt – at blive syge af den.


Hvad er egenkontrol?

Virksomhedens eget system der systematisk og løbende sikrer at dine varer er i orden, så fødevarelovgivningen overholdes og forbrugerne ikke bliver syge at den mad du producerer/sælger.


Er lovgivningskrav indeholdt i ISO 22000?

Ja. Når man følger enhver ISO ledelsesstandard er det et grundkrav at lovgivning overholdes.


Hvordan dokumenterer en virksomhed, at der er styr på fødevaresikkerheden?

Der er mange måder, men en kunne være at få en ISO 22000 certificering.

Kan ISO 22000 kombineres med andre ISO-ledelsessystemer?

ISO 22000 er kompatibel og harmoniseret med andre anerkendte ledelsessystemer, herunder ISO 9001. Standarden er derfor ideel at integrere i eksisterende ledelsessystemer og processer.Hvad er forskellen på ISO 22000 og FSSC 22000?

FSSC 22000 er alle ISO 22000 kravene samt nogle tillægskrav der medfører at FSSC 22000 er GFSI godkendt.Foto af Louis Hansel

Hjælp og support

Har du andre spørgsmål?

Fik du ikke svar på det, du søgte efter, så kan du sandsynligvis finde det i vores Hjælp og support. Det er der, vi samler de bedste svar på de oftest stillede spørgsmål.