Godt design af maskiner til fødevarer nedsætter risiko for madforgiftning

16. marts 2021

Godt design af maskiner til fødevarer nedsætter risiko for madforgiftning

Hvordan kan man sikre, at maskinen til fødevarefremstilling er godt designet? Det kan være svært at vide, hvad man skal kigge efter og stille af krav for at tage højde for, om det udstyr, man skal bruge til behandling af fødevarer, er sikkert og hygiejnisk nok. Standarder hjælper med til at stille de rigtige krav.

Det er vigtigt, at designere og producenter af maskiner og udstyr til fødevarer kender kravene til sikkerhed og hygiejne og ved, hvad der skal til for at overholde gældende lovgivning. Men det er lige så vigtigt, at fødevareproducenter kan stille klare hygiejnekrav til leverandørerne af maskinerne og udstyret. Fokus på dette vil være med til at minimere risikoen for at påføre forbrugerne farlige bakterier, idet at maskiner og udstyr, der er lavet korrekt, gør det svært for bakterier at formere sig.

Både den europæiske og den nordiske standard for sikkerhed og hygiejnekrav til fødevaremaskiner og -udstyr, DS/EN 1672 og DS/INSTA 1010, gør det lettere for køber og sælger at blive enige om niveauet for sikkerhed og hygiejne.

- Som fødevareproducent vil man gerne sikre sig et godt hygiejnisk design af sine maskiner og udstyr, så man ikke påfører sine kunder madforgiftning. Men det kan være svært at formulere sine krav og specifikationer i et udbud, så leverandøren er helt med på, hvad der efterspørges. Jeg har selv prøvet det både som indkøber, der blev skuffet over en maskine, der ikke opfyldte mine ønsker, og som maskinsælger, der tabte ordrer, fordi køberen ikke kunne se forskel, fordi begge tilbud indeholdt maskiner, som var rustfri, fortæller Hans Morten Henriksen, direktør i Maskinsikkerhed ApS og formand for det udvalg under Dansk Standard, der er med til at udvikle standarderne.

Deltag i webinar om hygiejnekrav til fødevaremaskiner

På et webinar den 8. april 2021 har du mulighed for at få et overblik over de vigtigste standarder for sikkerhed og hygiejnekrav til fødevaremaskiner, og som det danske udvalg, S-246 – Fødevaremaskiner, har været med til at udvikle; DS/EN 1672-1:2014, DS/EN 1672-2:2020 og DS/INSTA 1010:2019. Den sidstnævnte er den nordiske standard, som Dansk Standard og formanden for det danske udvalg i de senere år har udarbejdet, og som opdaterer hygiejne- og sikkerhedskravene efter de nordiske niveauer for design af udstyr til fødevarer.

Du har mulighed for at sætte fremtidens krav til fødevaremaskiner

Det europæiske arbejde har bl.a. til formål at udvikle standarder, der kan accepteres europæisk og kan harmoniseres som Maskindirektivets minimumskrav, og som samtidigt kan accepteres internationalt.

Den nordiske standard for hygiejnisk design af maskiner til fremstilling af kød, fisk og skaldyr gør det lettere at komme de uønskede bakterier i maden til livs. For fødevaresikkerhed (ISO 22000) og hygiejne begynder allerede hos de virksomheder, der designer fødevaremaskinerne.

Alle med viden om og interesse i området har mulighed for at deltage i udviklingen af de kommende internationale, europæiske og nordiske standarder og dermed være med til at sætte de fremtidige krav på området. Kontakt Søren Nielsen, seniorkonsulent i Dansk Standard, på mail sn@ds.dk eller tlf.: 39966229, hvis du vil høre mere eller læs mere her: Fødevaremaskiner - sikkerhed

 

Kontakt

Søren Nielsen
Søren Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: sn@ds.dk
T: 39 96 62 29

Se også

21. september 2023

Madspild – få indflydelse på fremtidens marked

Se eller gense dette webinar om madspild, og hvordan du kan få indflydelse på fremtidens marked inden for området. Hør bl.a., hvordan du kan få indflydelse på kommende internationale standarder for reduktion af madspild.

Nye, fælles referencer for audits af systemer for fødevaresikkerhed

07. juni 2022

Nye, fælles referencer for audits af systemer for fødevaresikkerhed

Med den nye udgivelse af de to standarder ISO 22003-1:2022 og ISO 22003-2:2022 er der tale om en lille revolution, idet de to standarder har potentiale til at harmonisere kravene til hundredtusindvis af upartiske og uafhængige audits af systemer o...

Nye krav til etiske deklarationer skal skabe transparens og troværdighed

02. december 2019

Nye krav til etiske deklarationer skal skabe transparens og troværdighed

Deklarationer som ”lokalproduceret”, ”bæredygtig” eller ”kvalitet” på produkterne, når vi handler i supermarkedet, taler til vores etiske jeg og skal få os til at vælge netop det produkt.

Sikre fødevarer takket være standard

24. september 2019

Sikre fødevarer takket være standard

Konsekvenserne ved at indtage potentielt farlige fødevarer kan være alvorlige for vores helbred. Som forbrugere forventer vi derfor sikre fødevarer, når vi handler. ISO 22000, standarden for fødevaresikkerhed, sikrer, at producenter følger godkend...