Kvalitetsledelse – ISO 9001

ISO 9001:2015 for kvalitetsledelse er et stærkt ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering. Standarden bruges af over en million virksomheder og organisationer i mere end 170 lande.

Hvad er ISO 9001?

ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem, som er anerkendt i hele verden og er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog. 

Ledelsessystemet går hånd i hånd med andre systemer, som du og din virksomhed måske allerede benytter. Fx total kvalitetsstyring, kvalitetsprismodeller, LEAN, six sigma, business process reengineering, balanced score card og activity based costing.

ISO 9001 for kvalitetsledelse giver dig og din virksomhed klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj.

Hvorfor arbejde med ISO 9001 - kvalitetsledelse?

ISO 9001-standarden kan sikre din virksomhed nye kontakter og kontrakter og fungerer i mange tilfælde som et kvalitetsstempel, fordi ledelsessystemet vidner om og sikrer, at din organisation kan levere en ensartet og høj kvalitet. 

ISO 9001 certificering kan altså sikre, at kunderne vælger din virksomhed frem for konkurrenten.

Alle kan arbejde med kvalitet og service

ISO 9001 stiller krav til hele processen og specificerer både kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af organisationens kvalitetsledelse (QMS). 

Således er ISO 9001 et ledelsesværktøj, der sikrer, at organisationen skaber et solidt fundament for kvalitetsledelse og hele tiden har fokus på at skabe forbedringer og holde virksomheden konkurrencedygtig. 

Ledelsessystemet tager højde for, at du kan tilrettelægge og arbejde systematisk med kvalitet og service i forhold til din organisations behov. Det betyder også, at kvalitetsledelse kan bruges af enhver organisation, stor som lille, uanset dens virkefelt.

5 fordele ved at arbejde med ISO 9001

 1. Et effektivt redskab i den globale samhandel
 2. Et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitet på tværs af landegrænser
 3. En markedsforventning eller et markedskrav
 4. Et redskab til løbende forbedringer
 5. Et værktøj til optimering af processer og øget effektivitet og produktivitet

Kom godt i gang med ISO 9001 – bliv undervist af eksperterne

Brug 3 timer eller en dag på at lære om ISO 9001:2015. Vi afholder alt fra diplomkurser til "kom godt i gang kurser".

Se kursusoversigt


Køb af ISO 9001

I Dansk Standards webshop kan du købe standarden DS/EN ISO 9001:2015.

Køb standarden i vores webshop


Hvad er værdien af ISO 9001

Dansk Standard har spurgt 450 ISO 9001-certificerede virksomheder om værdien af ISO 9001. Resultaterne viser at:

 • 70 pct. mener, at brugen af ISO 9001 i nogen eller i høj grad har bidraget positivt til virksomhedens resultater
 • 64 pct. har i høj eller nogen grad styrket virksomhedens konkurrenceevne
 • 78 pct. har i nogen eller høj grad oplevet forbedret kvalitet i produkter og services.
 • 60 pct. oplever i nogen eller høj grad reduktion i kundereklamationer
 • 78 pct. oplever i høj eller nogen grad øget kundetilfredshed.

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Dansk Standard har som den nationale standardiseringsorganisation spillet en aktiv rolle i udviklingen af den nye ISO 9001:2015. Det er bl.a. med til at sikre, at den er i god overensstemmelse med danske ledelsesprincipper.

Vi rådgiver dig og din virksomhed om relevant og effektiv implementering og vedligeholdelse af et kvalitetsledelsessystem. Vi kan hjælpe jer med udvalgte dele af processen eller helt frem til en ISO 9001-certificering.


Få rådgivning og hjælp


Få indflydelse på kvalitetsledelse

Vær med  til at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for kvalitetsledelse. Læs mere om vores standardiseringsudvalg S-216, for kvalitetsledelse.


Få optimalt udbytte af det nye ledelsessystem

Vi tilbyder undervisning og oplæring, og vi hjælper med at give ejerskab af ”kvalitetstankegangen” i hele virksomheden.

Vi uddanner virksomhedens interne auditorer og bistår ved interne såvel som eksterne audits. Desuden kan vi helt eller delvist udarbejde ledelsens evaluering. Derudover sparrer vi med ledelsen og/eller den kvalitetsansvarlige for at udvikle, kvalitetssikre og vedligeholde systemet.

Arbejder I allerede med kvalitetsledelse?

Det kan være svært at vurdere, hvor effektivt og værdiskabende jeres kvalitetsarbejde er. Derfor har vi udviklet et indeks, der måler jeres resultater.

Læs mere om indeks for kvalitetsledelse

ISO 9001 – det mener brugerne

 • "Generelt oplever vi stigende krav fra markedet om dokumentation – og med ISO 9001 har vi papir på, at kvaliteten hos os er i orden. Det gør det meget nemmere for vores kunder, når de skal vælge leverandører."

  Esben Sørensen Økonomichef
  Chris Jensen A/S
 • "Internt er ISO 9001 det skelet, som vores medarbejdere hele tiden tager udgangspunkt i og bygger videre på. Den har skabt systematik i vores processer – lige fra kontrakten er underskrevet til den løbende drift – hvilket i sidste ende skaber den kvalitet, vi ønsker at stå for."

  Jakob Nibe Adm. direktør
  Danren A/S
 • "Der kommer flere og flere krav inden for fødevaresikkerhed, og et fokus på ISO 9001-processerne gør det nemt at bygge de nye krav og regler ovenpå. Hos os er der ingen tvivl. Kvalitet er kommet for at blive."

  Torben Ladegaard Adm. direktør
  FOSS A/S