Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden, AG Sundhedsfremme, har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

For ti år siden begyndte virksomheden, AG Sundhedsfremme, som en to-mandsvirksomhed og er i løbet af de ti år vokset til 12 medarbejdere.

- I både vores drift og udvikling af forretningen har vi haft stor glæde af standarden, DS/EN 15224, som er enkel at implementere og har hjulpet os til vækst og en bedre styring af processer, uden at det har medført tungt og uoverskueligt papirarbejde, siger Peter Trampedach, kvalitetschef i AG Sundhedsfremme, som laver undersøgelser påkrævet af Arbejdstilsynet.

Annette Trampedach, som er sygeplejerske og direktør for virksomheden, er også glad for kvalitetsstyringssystemet efter DS/EN 15224-standarden.

- Det har givet os styrke, og vores processer er blevet mere pålidelige. Vi kan selv vælge mængden af papirarbejde, som vi skal have i forhold til de risici, der er i processerne, fortæller Annette Trampedach.

Sygehuse vil kunne mindske mængden af papirarbejde

EU-standarden, DS/EN 15224, har eksisteret i mere end 10 år, og ifølge Valérie Viejo, som er auditor hos Bureau Veritas Certification, der certificerer i standarden, er det en skam, at der ikke er flere i sundhedssektoren, bl.a. sygehusene, som benytter den.

- Sygehusene klager over, at de har for meget papirarbejde, som er påkrævet af deres nuværende kvalitetsstyringssystem. Og det er synd, når der nu findes en anden, mere rummelig og inkluderende EU-standard som DS/EN 15224. Denne standard sikrer, at alle certificerede sundhedsenheder med denne standard har et fælles system med de andre certificerede sundhedsenheder i EU, siger Valérie Viejo og uddyber:

- Det vil sige, at patienterne får en ligestillet behandling samt kommunikationsfora i hver af disse certificerede sundhedsenheder. Derudover har denne standard krav om, at der løbende skal ske forbedringer ift. kvalitetsstyringssystemet.

Medarbejdere hos AG Sundhedsfremme
Medarbejdere hos AG Sundhedsfremme

Mere omsorg til patienterne

Valérie Viejo har arbejdet med sygehuse både som farmaceut i en lang årrække og senere som auditor i over 14 år – både før og efter implementering af kvalitetsstyringssystemer på sygehuse.

- Sygehusverdenen har ændret sig meget, siden jeg startede som farmaceut i 1980’erne. Der var mange ting, der ikke var styret, men det skal heller ikke være papirarbejdet, der styrer. Der er stadig brug for medarbejdere, som har tid til patienterne. Omsorg er en stor og vigtig del af sygehusene, og det begrænser man, hvis der er for meget papirarbejde og pres til at præstere, siger Valérie Viejo og fortsætter:

- I dag er der mulighed for at erstatte papirarbejdet med elektroniske data, og der er mange værktøjer til at hjælpe med at styre processerne. Kommunikation er et af dem. Træning er et andet, og forståelse af individets rolle et tredje. At have det rigtige udstyr at arbejde med er også vigtigt. I dag frigiver software tid fra sundhedspersonalet. Måske er det tid til at skifte sundhedsstandarden til den mere fleksible EU-godkendte DS/EN 15224-standard?

Sundhedspersonalet skal være med til at definere processerne

Standarden er baseret på DS/EN ISO 9001:2015-standarden og har en procestilgang med løbende forbedringer af systemet. For virksomheder, der allerede har et ISO 9001-kvalitetstyringssystem, er DS/EN 15224-standarden nem at implementere, fordi begge standarder har den samme opbygning kaldet High Level Structure (HLS).

- Standarden har eksisteret siden 2012. Den inkluderer en vejledning i, hvordan den skal implementeres. Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke er mere udbredt i den danske sundhedsbranche, når den har så mange fordele, siger Peter Trampedach.

I standarden er der fokus på patienter og øvrige kunder (fx pårørende). Den definerer processer, der skal lægges vægt på, og virksomhederne udvælger dem, der er relevante.

- Sundhedssektoren bør involveres mere i lovkrav, så virksomhederne kender dem bedre og vælger de bedste løsninger for deres processer. I små såvel som store enheder skal de enkelte medarbejdere have mulighed for at bestemme i forhold til deres kendskab til aktuelle risici, hvilket niveau af kontrol der er nødvendigt. De tunge processer på de danske sygehuse bør kunne simplificeres ved brug af DS/EN 15224, slutter Valérie Viejo.

Formål med kvalitetsstyringssystemet iht. DS/EN 15224:2016 er:

  • Effektiv styring af sundhedsvirksomheder og patienters risici
  • Anvendelse af kvalitetskontrolprocedurer indenfor sundhedsområdet
  • Evaluering af klinisk effektivitet
  • Tilstrækkelig og opdateret personaleuddannelse og vilkår
  • Kontinuerlig forbedring af den kliniske ydeevne

DS/EN 15224 er ikke kun velegnet til alle virksomheder inden for sundhedssektoren, men også til lægepraksis, mindre sygehuse og sundhedsrelaterede klinikker.

Se også

Ledelsesstandarder hjælper dig godt fra start med al compliance

10. maj 2023

Ledelsesstandarder hjælper dig godt fra start med al compliance

Arbejder din virksomhed med et ledelsessystem, er I allerede godt på vej til at leve op til de nye rapporteringskrav

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

25. april 2023

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

Det er vigtigt med standarder for tryksårsforebyggende madrasser for bl.a. at ensarte kravene og dermed sikre kvaliteten. Men der er stadig mange emner inden for ”Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling,” der mangler ensart...

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...