Verdensmål 14 – Sådan kan du bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have

Livet i havet skal bevares og derfor er det nødvendigt at sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Verdensmål 14 har blandt andet som ambition, at vi skal nedbringe forureningen af verdenshavene betydeligt, og at vi skal sætte en stopper for overfiskning.

Hvad handler verdensmål 14 om?

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling skaber en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer i forhold til landbaseret forurening. Bedre bevarelse og bæredygtigt fiskeri vil også bidrage til at afbøde nogle af de udfordringer, som vores verdenshave står overfor. Derfor handler mål 14 bl.a. om, at alle former for havforurening og havforsuring skal væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer. Indvirkningen af forsuringen af havene skal minimeres, og der skal sættes en stopper for overfiskeri og for ulovligt fiskeri.

Hvorfor er verdensmål 14 vigtigt?

Verdenshavene driver de globale økosystemer, som gør jorden beboelig for mennesker. Håndteringen af denne livsvigtige ressource er afgørende for klimaet og for jordens befolkning som helhed. Havforurening, som hovedsageligt stammer fra landbaserede kilder, er ved at nå et alarmerende niveau. I gennemsnit er der 13.000 stykker plastik på hver kvadratkilometer i havet. Derudover medfører de varmere have kraftigere storme, og det varmere vand med større indhold af CO2 er skadeligt for koralrev, skaldyr og dermed også biodiversiteten. Verden over foregår der forskellige forsøg på at finde en måde at redde koralrevene, men i sidste ende vil det kun for alvor hjælpe, hvis vi skruer betydeligt ned for vores udledninger af CO2.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 14?

Skibs- og marineindustrien kan understøtte verdensmål 14 ved at mindske havaffald og dermed også mindske havforurening. Det kan fx være ved at indsamle, håndtere, adskille, mærke, bortskaffe og behandle skibsaffaldet på måder, som nedbringer havforurening.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Standarder kan vejlede i håndtering af skibsaffald

Ved brug af standarder får skibspersonalet vejledning i håndtering af forskellige typer af skibsaffald ombord på skibene og i havne.Skibs- og marineteknologi – Beskyttelse af havmiljø – Styring og håndtering af affald om bord

Standard for

Skibs- og marineteknologi – Beskyttelse af havmiljø – Styring og håndtering af affald om bord

DS/ISO 21070:2017 giver vejledning og retningslinjer for håndtering af forskellige typer af skibsaffald ombord på skibene og i havne. Standarden hjælper skibs- og marineindustrien til at håndtere skibsaffald på skibe og både, hvilket bidrager til mindskning af havforurening. Standarden retter sig særligt mod delmål 14.1 - inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17