Verdensmål 3 - Få værktøjer til at arbejde med sundhed og trivsel

Arbejder I allerede med sundhed og trivsel, eller ønsker din virksomhed at komme i gang med at arbejde med verdensmål 3, så er der standarder, der kan hjælpe jer med at implementere og dokumentere jeres arbejde.

Hvad handler verdensmål 3 om?

Verdensmål 3 handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Det går bl.a. ud på at udrydde epidemier af AIDS, tuberkulose, malaria mm., udbrede universel sygeforsikring, give adgang til sikre og effektive lægemidler samt vacciner, forebygge livsstilssygdomme samt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af forurening.

Hvorfor er verdensmål 3 vigtigt?

Selvom de smitsomme sygdomme er alvorlige, handler mange af vores sundhedsproblemer også om livsstil. Mange mennesker i både rige og fattige lande har i dag alvorlige problemer med diabetes, lungekræft, stofmisbrug og alkoholisme. Verdensmålene ønsker bl.a. at styrke forebyggelse og behandling af stofmisbrug, herunder også alkoholmisbrug, samt at modvirke udbredelsen af tobaksrygning.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 3?

  • ISO 45001 - Arbejdsmiljøledelse er med til at reducere arbejdsulykker og skabe sikre og sunde arbejdspladser ved at forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom hos arbejdstagerne samt ved proaktivt at forbedre sin arbejdsmiljøpræstation
  • ISO 50001 – energiledelse kan hjælpe jeres organisation med at nedsætte jeres energiforbrug, så I bidrager til reduktion af CO2-emissionen og dermed til mindre forurening.
  • ISO 22000 - Hjælper virksomheder systematisk med at skabe systemer og processer, der løbende reducerer risici, der kan påvirke fødevaresikkerheden, idet sikre fødevarer forebygger udbrud af fødevarebårne sygdomme og dermed forbedrer den generelle ernæring.
  • ISO 7886-serien - sterile injektionssprøjter til engangsbrug. Sprøjterne skal være sterile for ikke at overføre sygdomme fra en person til en anden men alligevel har genbrug fundet sted - dels af uvidenhed og dels som følge af fattigdom. Aids-sygdommen fik skabt særlig fokus på dette forhold og standarden sikrer at sprøjten ikke kan genbruges. Vaccinationer i udviklingslande gennemføres med denne type sprøjte.
Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Standarder, der kan hjælpe din virksomhed med at understøtte verdensmål 3

En standard kan betragtes som en slags guide eller et værktøj, der hjælper med, hvordan man skal strukturere og systematisere processer og arbejdsgange for at opnå et specifikt mål, som man har sat for virksomheden.

Arbejdsmiljøledelse

Trivsel gennem godt arbejdsmiljø

Ønsker I at fremme sundhed og trivsel i virksomheden igennem et godt arbejdsmiljø, kan ledelsesstandarden ISO 45001 guide jer til, hvordan I implementerer et internationalt anerkendt system for arbejdsmiljøledelse.

 

Det kan også være, at I i forvejen har fokus på mål 3 og sundhed og trivsel via et godt arbejdsmiljø, men ønsker at styrke dette arbejde og dokumentere det. Så kan standarden for arbejdsmiljøledelse også være en hjælp til det.

Fødevaresikkerhed

Sikre fødevarer fremmer sundhed

internationalt anerkendt standard, som er et effektivt værktøj til at skabe systemer og processer, der fører til sikre fødevarer, der er med til at fremme den generelle sundhed og trivsel og forebygge udbrud af fødevarebårne sygdomme.

 

Mange virksomheder vælger at blive certificeret i denne standard, hvilket gør arbejdet med fødevaresikkerhed nemt at kommunikere til leverandører og kunder m.fl. Endvidere fungerer certifikatet som et license to trade på eksportmarkedet.

Sterile injektionssprøjter

Kvalitetsudstyr kan dosere korrekt og hæmme smitte

Medicovirksomheder og organisationer inden for sundhedsvæsenet er direkte relateret til mål 3, som ud over generel sundhed og trivsel også kan vedrøre sådan noget som reproduktiv sundhed mm.


Organisationer og virksomheder inden for dette område bør producere og anvende sprøjter og injektionssystemer, som overholder kravene i standarderne inden for ISO 7886-serien, så medicineringen af patienter bliver korrekt og risikofri.

 

Standardens krav sikrer, at patienter kan få den korrekte mængde medicin fra den sterile sprøjte, som heller ikke må påvirke medicinen, fx overføre uønskede partikler fra smøremidlet, som sprøjtens stempel er smurt med for at give en let og konstant stempelbevægelse under injektionen.

 

Således bidrager standarderne i denne serie også direkte til delmål 3.3 om, at der inden 2030 skal sættes en stopper for epidemier af AIDS og andre smitsomme sygdomme.

Børneomsorgsprodukter

Standarden specificerer krav og testmetoder for bæreseler til sikker placering af barnet, således at bæreren kan være mobil og lave andre gøremål.

 

Er med til at sikre at barnet er placeret i en sikker position i selen og samtidig er under konstant opsyn, mens bæreren der har ansvaret for barnet, har andre gøremål.

 

En afledt effekt er at bæreren ved at have barnet placeret i selen og under konstant opsyn, er i stand til at udføre aktiviteter, der er nødvendige for at have en indtjening og dermed kunne håndtere fattigdom.

Ønsker din virksomhed at arbejde med trivsel og arbejdsmiljøledelse?

Kursus

Kursus

Kom godt i gang med arbejdsmiljøledelse var at tage et af vores kurser, hvor du får overblik over og forståelse for arbejdsmiljøledelse som begreb og kravene i ISO 45001-standarden

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17