Børneomsorgsprodukter

DS/EN 13209-2:2016 - Børneomsorgsprodukter – Bæreanordninger til børn – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder – Del 2: Bæreseler uden stel.

Køb standarden i webhop
Formål med standarden

Standarden specificerer krav og testmetoder for bæreseler til sikker placering af barnet, således at bæreren kan være mobil og lave andre gøremål.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • 3. Sundhed og trivsel
  • 3.2 Inden 2030 skal der sættes en stopper for forebyggelige dødsfald blandt nyfødte og børn under 5 år, med en målsætning i alle lande om at reducere den neonatale dødelighed til maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 levendefødte børn og reducere dødelighed hos børn under 5 år til maksimalt 25 dødsfald pr. 1.000 levendefødte børn.
  • 3.2.1. Dødelighed hos børn under 5 år.

Afledt effekt:

  • 1. Afskaf fattigdom
  • 1.1 Andel af befolkningen under den internationale fattigdomsgrænse, opdelt på køn, aldersgruppe, beskæftigelsesstatus og geografisk placering (by/land).
Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
  • Standarden bidrager med krav og testmetoder for bæreseler således at barnet sidder sikkert i selen, for eksempel i forhold til støtte, fald, strangulering og kvælning.

Effekter af at bruge standarden
  • Er med til at sikre at barnet er placeret i en sikker position i selen og samtidig er under konstant opsyn, mens bæreren der har ansvaret for barnet, har andre gøremål.

  • En afledt effekt er at bæreren ved at have barnet placeret i selen og under konstant opsyn, er i stand til at udføre aktiviteter, der er nødvendige for at have en indtjening og dermed kunne håndtere fattigdom.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
  • Den væsentligste gevinst ved at anvende standarden er muligheden for at reducere antallet af ulykker og i værste fald dødsfald for børn under 5 år.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Denne standard understøtter

Kontakt

Pernille Annette Henriksen
Pernille Annette Henriksen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: pte@ds.dk
T: 39 96 61 24

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617