Verdensmål 13 – Få værktøjer, der kan bidrage til et bedre klima

Alle virksomheder bidrager til udledning af drivhusgasser som forårsager global opvarmning. Ønsker I at bidrage til at reducere negative miljøpåvirkninger? Standarderne for miljøledelse og energiledelse – ISO 14001 og ISO 50001 – er et godt sted at starte.

Hvad handler verdensmål 13 om?

FN’s verdensmål 13 handler om at begrænse stigningen i den globale opvarmning og dermed undgå, at vi gør uoprettelig skade på vores klima. Mere modstandsdygtighed overfor klimaforandringer skal sikre en bæredygtig udvikling og bidrage til afbødning af klimarelaterede katastrofer.

Hvorfor er verdensmål 13 vigtigt?

Udledningen af drivhusgasser har været stigende og har nået et niveau der ligger 50% højere end i 1990. Hvis det fortsætter, vil vi opleve langvarige og uoprettelige skader, som kun kan standses, hvis alle handler nu.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 13?

På tværs af brancher og virksomhedsstørrelser kan ISO 14001 og resten af standarderne i familien bidrage direkte til din virksomheds klimaindsats, og at I løbende arbejder med at reducere jeres negative miljøpåvirkning. Der er også standarder, som retter sig mod specifikke brancher som transport, produktion af biobrændsel samt trykte medier, som kan hjælpe med at reducere drivhusgasser.

Derudover kan I arbejde med virksomhedens energiforbrug med energiledelse, ISO 50001, som hjælper jer med at blive energieffektive og reducere jeres CO2-emission.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Kurser

Din virksomhed kan få mere viden om miljøledelse og bæredygtig udvikling på vores kurser.

Miljøledelse - Sådan anvender du standarden

Endagskursus

Miljøledelse - Sådan anvender du standarden

Lær at omsætte ISO 14001:2015 til praksis. Kurset viser dig, hvordan du kan implementere og anvende standarden til at sætte strategisk fokus på miljøarbejdet og forbedre jeres miljøpræstation.

Diplomkursus i miljøledelse

Diplomkursus

Diplomkursus i miljøledelse

På to dage præsenteres du for det grundlæggende indhold i ledelsesstandarden, ISO 14001:2015 Miljøledelse, og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Vores ISO 14001 kursus tager dig igennem de forskellige faser af implementering af et effektivt ledelsessystem for miljøledelse.

Energiledelse - Sådan anvender du standarden

Endagskursus

Energiledelse - Sådan anvender du standarden

Kurset præsenterer dig for indholdet i ISO 50001-standarden og lærer dig samtidig, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Kurset tager dig igennem de forskellige faser ved implementering af et ledelsessystem for energi.

Hjælp miljøet

Virksomheder i de udviklede lande, der arbejder med mål om at bidrage til et bedre miljø og bæredygtighed, kan med fordel anvende miljøledelse som et konkret værktøj til at implementere FN’s verdensmål nr. 13 i forretningen og samtidigt dokumentere sin klimaindsats og bidrag til bæredygtighed både eksternt og internt.

Ønsker din virksomhed at bidrage til den bæredygtige udvikling, kan standarden ISO 14001 for miljøledelse og de andre standarder i 14000-serien bruges som guide til at få implementeret og vedligeholde et system, der styrker jeres miljøindsats, reducerer udledningen af drivhusgasser og mindsker jeres produkters CO2-aftryk.

Implementering af miljøledelse er med til at sikre systematisk arbejde med at nedbringe forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Dette omfatter også miljøpåvirkninger relateret til produkter set ud fra et livscyklusperspektiv.

Miljøledelse fordrer, at man tænker i livscyklusperspektiv, så miljøpåvirkninger ikke flyttes til andre steder i værdikæden. Således kan virksomheden også være med til at støtte op om Parisaftalen.

Bidrag til et bedre klima

Alle organisationer vil ved et seriøst og strategisk forankret engagement opleve, at et ledelsessystem under alle omstændigheder kan betale sig. Et miljøledelsessystem tilfører viden til overblikket, målstyringen, prioriteringen, styringen af processer og arbejdsgange m.m. og er derfor et aktiv i forhold til at minimere spild og øge effektiviteten. Samtidig kan en miljøcertificering åbne op for helt nye markeder - nationalt som internationalt.

Er det optimering og reduktion af jeres ressource- og energiforbrug eller bæredygtig energi din virksomhed ønsker at arbejde med, kan I med fordel benytte standarden for energiledelse, ISO 50001.

Når I som virksomhed arbejder med energiledelse, bidrager I til at reducere CO2-emissionen. Erfaringer fra danske virksomheder viser, at de sparer ca. 10 % af deres energiforbrug fra drift af egne bygninger og faciliteter allerede efter det første år.

Hvis I vælger at blive certificeret i ISO 50001, kan I også nemt kommunikere og dokumentere jeres energiarbejde overfor samarbejdspartnere og kunder mfl.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17