Diplomkursus

ISO 14001 kursus: Diplomkursus i miljøledelse - 2 dage

På to dage præsenteres du for det grundlæggende indhold i ledelsesstandarden, ISO 14001:2015 Miljøledelse, og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Vores ISO 14001 kursus tager dig igennem de forskellige faser af implementering af et effektivt ledelsessystem for miljøledelse.

Vil du hellere på online kursus?

Oversigt

På dette to dages-kursus i miljøledelse præsenteres du for indholdet i standarden ISO 14001:2015 og lærer samtidig, hvordan virksomheden kan efterleve de enkelte krav i praksis. ISO 14001 kurset tager dig igennem de forskellige faser af implementering af et effektivt ledelsessystem for miljøledelse, samt hvad der skal til for at kunne blive certificeret efter ISO 14001.

Som afslutning følger en eksamen, der måler på dine nye færdigheder. Eksamen foregår online, så du skal huske at medbringe din PC.

Hvorfor skal virksomheden arbejde med miljøledelse?

Bæredygtighed er i dag af stor betydning for alle organisationer, offentlige som private, og med et ledelsessystem efter ISO 14001-standarden kan denne dagsorden sættes i en struktur i jeres organisation, så I synliggør jeres mål og vejen til at opnå dem.

ISO-standarder er internationalt anerkendte standarder, som sætter rammerne for, hvordan virksomheder over hele verden systematisk bør arbejde for at opnå forbedringer efter best practise inden for de områder, som standarderne dækker. Med ISO 14001 for miljøledelse får virksomheder dermed værktøjer til at arbejde mere bæredygtigt og opnå miljøforbedringer. Fx kræver et miljøledelsessystem, at virksomheden opstiller en miljøpolitik, og at der arbejdes systematisk med miljømål såsom at nedbringe forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Desuden sikrer ISO 14001 en bedre miljømæssig præstation af produkter og services, fordi den fordrer, at man inddrager et livscyklusperspektiv, så miljøpåvirkninger ikke skubbes videre til andre steder i værdikæden.

Miljøledelse kan med fordel også anvendes som et konkret værktøj til at implementere FN’s grønne verdensmål i forretningen, og samtidigt får du et værktøj til at dokumentere virksomhedens indsats både eksternt og internt.

Alle ISO’s ledelsessystemer er opbygget efter den samme grundstruktur - High Level Structure (HLS). Det betyder, at hvis virksomheden i forvejen har et ISO-ledelsessystem implementeret, så kan man lettere integrere systemerne til ét fælles ledelsessystem.

Tilmeld dig træning og uddannelse i ISO 14001 her på siden.

Kurset giver dig

 • Forståelse af miljøledelse som begreb og overblik over de grundlæggende krav i ISO 14001-standarder
 • Metoder til implementering af ISO 14001 i din egen organisation
 • Værktøjer til forberedelse, etablering, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for miljøledelse
 • Inspiration til miljøarbejdet via øvelser og gruppearbejde med kursets øvrige deltagere
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Har du spørgsmål til indholdet af vores ISO 14001 kursus? Kontakt os på +45 3996 6101.

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere, som arbejder med QHES, sustainability, bæredygtighed eller miljø, og miljøkoordinatorer samt andre medarbejdere, der arbejder med at indføre, vedligeholde og forbedre et ledelsessystem for miljø og har ansvar for organisationens bæredygtighedsdagsorden.

Undervisere

Susan Redder Bruun, chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitets- og miljøledelse i danske virksomheder, blandt andet Lægemiddelstyrelsen, Pressalit, Cobham Satco og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Susan på srb@ds.dk.

Signe Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001.

Program

Dag 1

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Velkommen og præsentation
 • 09:15 Bæredygtighed og principperne bag et ledelsessystem for miljø
 • 10:15 Overordnet gennemgang af kravene i ISO 14001
 • 10:45 Pause
 • 11:00 Forberedelse af implementering af ISO 14001
 • 11:45 Rammerne for ledelsessystemet 
 • 12:30 Frokost
 • 13:30 Lederskab og miljøpolitik 
 • 14:30 Pause
 • 15:15 Risikovurdering og muligheder 
 • 16:15 Opsummering

Dag 2

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Opsamling og refleksioner fra i går
 • 09:30 Støttefunktioner 
 • 10:15 Drift 
 • 11:00 Pause
 • 11:15 Drift 
 • 12:00 Målinger og overvågning 
 • 12:30 Frokost
 • 13:30 Intern audit og ledelsens evaluering
 • 14:00 Hændelser, afvigelser og løbende forbedringer
 • 14:30 Pause
 • 14:45 Opsamling og repetition 
 • 15:15 Eksamen
 • 16:15 Feedback og tak for i dag

Hør mere om kurset

 

 


Tilfredshedsgrad og udtalelser 

Deltagere på vores 'Miljøledelse - ISO 14001 Diplomkursus' kurser har udtrykt en gns. tilfredshedsgrad på 4.74.

 • Jesper F. Christoffersen: God til at vise en struktureret tilgang
 • Marianne D. Skjønnemann: Der var gode muligheder for dialog undervejs
 • Bitten A. Ørum: Struktureret. Praktisk tilgang. Jeg kan se, hvad jeg skal arbejde med helt konkret