Diplomkursus - 2 dage

ISO 14001 kursus: Diplomkursus i miljøledelse

På to dage præsenteres du for det grundlæggende indhold i ledelsesstandarden ISO 14001:2015 Miljøledelse, og lærer hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Der vil undervejs i kurset være praktiske øvelser, der kan inspirere dig til arbejdet til i din egen organisation efterfølgende. Som afslutning følger en multiple choice eksamen, som måler på dine erhvervede viden og færdigheder.

Oversigt

På dette to dages kursus præsenteres du for indholdet i ISO 14001:2015 og får indsigt i, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Der vil undervejs i kurset være praktiske øvelser, der kan inspirere dig til arbejdet i din egen organisation efterfølgende.

Som afslutning følger en eksamen, der måler på dine nye færdigheder. Eksamen foregår online, så du skal huske at medbringe din PC.

Hvorfor skal virksomheden arbejde med miljøledelse?

Bæredygtighed er i dag af stor betydning for alle organisationer, offentlige som private, og med et ledelsessystem efter ISO 14001-standarden kan denne dagsorden sættes i en struktur i jeres organisation, så I synliggør jeres mål og vejen til at opnå dem.

ISO-standarder er internationalt anerkendte standarder, som sætter rammerne for, hvordan virksomheder over hele verden systematisk bør arbejde for at opnå forbedringer efter best practise inden for de områder, som standarderne dækker. Med ISO 14001 for miljøledelse får virksomheder dermed værktøjer til at arbejde mere bæredygtigt og opnå miljøforbedringer. Fx kræver et miljøledelsessystem, at virksomheden opstiller en miljøpolitik, og at der arbejdes systematisk med miljømål såsom at nedbringe forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Desuden sikrer ISO 14001 en bedre miljømæssig præstation af produkter og services, fordi den fordrer, at man inddrager et livscyklusperspektiv, så miljøpåvirkninger ikke skubbes videre til andre steder i værdikæden.

Miljøledelse kan med fordel også anvendes som et konkret værktøj til at implementere FN’s grønne verdensmål i forretningen, og samtidigt får du et værktøj til at dokumentere virksomhedens indsats både eksternt og internt.

Alle ISO’s ledelsessystemer er opbygget efter den samme grundstruktur - High Level Structure (HLS). Det betyder, at hvis virksomheden i forvejen har et ISO-ledelsessystem implementeret, så kan man lettere integrere systemerne til ét fælles ledelsessystem.

Kurset giver dig

 • Forståelse af miljøledelse som begreb og overblik over de grundlæggende krav i ISO 14001-standarder
 • Værktøjer til forberedelse, etablering, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for miljøledelse
 • Inspiration til miljøarbejdet via øvelser og gruppearbejde med kursets øvrige deltagere
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Har du spørgsmål til indholdet af vores ISO 14001 kursus? Kontakt os på +45 30335968.

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere, som arbejder med QHES, sustainability, bæredygtighed eller miljø, og miljøkoordinatorer samt andre medarbejdere, der arbejder med at indføre, vedligeholde og forbedre et ledelsessystem for miljø og har ansvar for organisationens bæredygtighedsdagsorden.

Hør vores underviser Signe, fortælle om kurset

Underviser

Signe MalbergSigne Malberg, chefkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001.

Program

Dag 1 (9-16)

 • Velkomst og introduktion til kursusform og -indhold
 • Grundlæggende principper bag et miljøledelsessystem
 • Kravene i ISO 14001:2015
 • Planlægning af miljøledelsessystemet
 • Lederskab og miljøpolitik
 • Risici, muligheder og miljøforhold
 • Miljømål

Dag 2 (9-16)

 • Støttefunktioner og aktiviteter
 • Drift, nødberedskab og afværgeforanstaltninger
 • Evaluering og måling af ledelsessystemet
 • Interne audits og ledelsens evaluering
 • Opsamling og eksamensforberedelse
 • Eksamen
 • Resultater og feedback

Du modtager kursuspræsentationen og den nyeste ISO 14001-standard digitalt 1-2 dage inden kurset.


Tilfredshedsgrad og udtalelser 

Deltagere på vores 'Miljøledelse - ISO 14001 Diplomkursus' kurser har udtrykt en gns. tilfredshedsgrad på 4.74.

Tilfredshedsgrad og udtalelser

 • Jesper F. Christoffersen: God til at vise en struktureret tilgang
 • Marianne D. Skjønnemann: Der var gode muligheder for dialog undervejs
 • Bitten A. Ørum: Struktureret. Praktisk tilgang. Jeg kan se, hvad jeg skal arbejde med helt konkret