Kursus over to dage

Værdiskabende audit af et miljø og kvalitetsledelsessystem

Få redskaber til at planlægge og udføre intern audit af din organisations ledelsessystem indenfor kvalitet og/eller miljø! På kurset får du styrket din forståelse af audit som værktøj til evaluering og forbedring af ledelsessystemet samt trænet din grundlæggende værktøjskasse som auditor.  

Oversigt 

På kurset får du øget din forståelse af audit som værktøj til forbedringer i virksomheden. Der er stort potentiale i at anvende audit som værktøj til afdækning af risici, vurdering af målopfyldelse og identifikation af forbedringsmuligheder indenfor kvalitet og miljø. Få indsigt i hvordan du etablerer et procesorienteret auditprogram, der sikrer at auditten har det rette fokus samt hvordan du udarbejder auditplaner, tjeklister, skriver findings og auditrapport. Gennem træning af de grundlæggende auditværktøjer, spørgeteknikker og forståelse af grundprincipperne i et ledelsessystem, bliver du i stand til at levere en intern audit i høj kvalitet. 

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde med cases og praksiseksempler.  

Kurset omhandler disse standarder

Der tages udgangspunkt de mest anvendte ledelsessystemstandarder ISO 9001 og ISO 14001 samt auditstandarden DS/EN ISO 19011, der bl.a. indeholder konkrete råd til, hvordan man styrer et auditprogram, sætter et auditteam og forbedrer begge dele. 

Det får du ud af kurset

 • Metoder til at planlægge, udføre og afrapportere audits på et højt niveau 
 • Forståelse af hvordan intern audit kan anvendes som værktøj til forbedringer af virksomhedens processer og ledelsessystem for kvalitet og/eller miljø
 • Metoder og værktøjer til at levere en audit i høj kvalitet, hvor du bidrager til at identificere risici og forbedringsmuligheder indenfor kvalitet og miljø
 • Viden og forståelse, der gør dig bedre rustet til at kommunikere om formålet med audit overfor auditkunden, linjeledere og kollegaer

Det får din virksomhed ud af kurset

Som virksomhed får I en auditor, der kan bidrage til at løfte niveauet i jeres interne kvalitets og miljøaudits og i højere grad kan sætte audit i relation til jeres forretning 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der skal gennemføre interne audits af kvalitets og/eller miljøledelsessystemer. Forhåndskendskab til ledelsessystemstandarderne ISO 14001 og ISO 9001 fx fra Dansk Standards Diplomkurser er en fordel.  

Kurset er også relevant for ledere i eksempelvis QHSE-funktioner, der ønsker at audits skal have en mere central plads i virksomhedens værktøjskasse.  

Interne auditorer, QHSE specialister, Ledere af QHSE funktioner, Medarbejdere der ønsker at få indsigt i audit som værktøj til forbedringer

Underviser

Signe MalbergSigne Malberg, chefkonsulent i Dansk Standard. Signe har mange års erfaring med udførelse af interne audits, styring af interne audit teams og tilrettelæggelse og eksekvering af risikobaserede auditprogrammer.  

 

Program

Dag 1 kl. 9-16 

Introduktion og brush up: 

 • Ledelsessystemer for kvalitet og miljø - Grundprincipper og formål  
 • Anvendelse af intern audit/hvordan skaber en audit værdi?
 • Auditprocessen fra auditprogram til rapportering 

Planlægning af audit: 

 • Formål, omfang, kriterie og begrundelse for gennemførelse
 • Omsætning af krav til auditspørgsmål
 • Produktion af tjekliste/spørgeguide 
 • Findings kategorier - hvornår bruger man hvad, objektivt bevis 

Dag 2 kl. 9-16 

Auditor rollen 

 • Spørgeteknikker, noter, mødeledelse
 • Gennemførelse af audit 

Rapportering af intern audit  

 • Formulering af findings
 • Forfatning af auditrapport
 • Fremlæggelser af auditrapporter og læring fra de gennemførte audits  

Forudsætninger

Forhåndskendskab til ledelsessystemstandarderne ISO 14001 og/ eller ISO 9001 fx fra Dansk Standards Diplomkurser er en fordel. Det en fordel, hvis du har deltaget i, eller har gennemført et par audits men det er ikke en forudsætning.