Endagskursus

Kursus: Bliv Intern auditor – ISO 19011

På dette kursus får du en grundig introduktion til principperne for auditering, tilrettelæggelse af et auditprogram og gennemførelse af audit . Kurset baserer sig på den anerkendte standard ISO 19011   – Auditering af ledelsessystemer

Oversigt over kurset

På dette kursus introduceres du for, hvordan man udfører intern audit af ledelsessystemer. Kurset tager udgangspunkt i ISO 19011 standarden – Auditering af ledelsessystemer – og giver dig forståelse for og indsigt i metoder til planlægning, udførelse og afrapportering af interne audits. Kurset berøreri også elementer udover ISO 19011, så som ”auditor-rollen”, spørgeteknikker og kommunikation i en auditsituation.

Hvad er ISO 19011

ISO 19011 indeholder vejledning til alle størrelser og typer organisationer samt audit af varierende omfang og størrelse, herunder audit gennemført af store auditteam, typisk i større organisationer, og audit udført af enkelte auditorer, enten i store eller små organisationer. Vejledningen bør anvendes efter auditprogrammets omfang, kompleksitet og størrelse. ISO 19011 handler om interne audit (førstepartsaudit) og organisationers audit af deres eksterne leverandører og andre eksterne interessenter (andenpartsaudit).

Kurset giver dig viden om

 • Overblik over hele auditprocessen fra planlægning til afrapportering
 • Forståelse for hvad audits indeholder
 • Introduktion til metoder du kan anvende i egen organisation
 • Inspiration til den faktiske udførelse af audits

Det får din virksomhed ud af kurset

Din virksomhed får en medarbejder, der har:

 • Kendskab til grundlæggende metoder til at planlægge, udføre og afrapportere audit af virksomhedens ledelsessystem og/eller leverandører
 • grundlæggende forståelse for, hvordan værdiskabende audits kan bidrage til virksomhedens effektivitet og sikre, at virksomheden lever op til de krav der er gældende for eget ledelsessystem.

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere, som er ansvarlige for eller skal deltage i interne audits inden for fx Kvalitetsledelse - ISO 9001, Miljøledelse - ISO 14001, Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001, Energiledelse – ISO 50001 eller leverandør audits.

Underviser

Susan Redder BruunSusan Redder Bruun, chefkonsulent og kvalitets- og miljøchef i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitetsledelse i danske virksomheder, blandt andet Lægemiddelstyrelsen, Pressalit, Cobham Satco og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Susan på srb@ds.dk.

Program

 • 09.00 Velkomst og præsentation
 • 09.15 Hvad er en audit?
 • 10.00 Ledelse af et auditprogram
 • 10:45 Pause
 • 11:00 Udførelse af en audit
 • 12:00 Frokost
 • 13:00 Auditorers kompetencer og evaluering
 • 13:30 Øvelse af intern audit - Case
 • 14:15 Fremlæggelse af intern audit
 • 15:30 Værktøjskasse
 • 16:00 Afrunding og tak for i dag

Før kurset modtager du en case (procedurer) som du skal læse. Casen anvendes som forberedelse til planlægning af en egentlig audit.