Photo by Nik MacMillan on Unsplash

Endagskursus

Bliv intern auditor

På dette kursus lærer du, hvordan man udfører intern audit af ledelsessystemer. Kurset baserer sig på ISO 19011 standarden - Auditering af ledelsessystemer.

Information vedrørende Corona virus
Dansk Standard har midlertidigt indstillet afholdelsen af fysiske kurser. Har du tilmeldt dig et aflyst kursus, får du direkte besked om aflysningen. Hold øje med hjemmesiden for kurser der afholdes online samt nye datoer for fysiske kurser (med forbehold for eventuelle senere aflysninger).


Oversigt

På dette kursus lærer du, hvordan man udfører intern audit af ledelsessystemer. Kurset baserer sig på ISO 19011 standarden - Auditering af ledelsessystemer - og giver dig vigtige værktøjer til planlægning, udførelse og afrapportering af interne audits.

Kurset giver dig viden om

 • Auditprogram og auditplaner
 • Temabaserede audits
 • Auditprocessen
 • Auditprincipper
 • Auditors rolle

Målgruppe

Kurset er målrettet personer, der skal deltage i interne audits inden for fx Kvalitetsledelse - ISO 9001, Informationssikkerhed - ISO/IEC 27001 eller Miljøledelse - ISO 14001.

Det er ikke et krav, men kendskab til ledelsesstandarder vil være en fordel.

Underviser

Susan Redder Bruun, chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitetsledelse i danske virksomheder, blandt andet Lægemiddelstyrelsen, Pressalit, Cobham Satco og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Susan på srb@ds.dk.

Program

 • Hvad er en audit?
 • Auditprincipper
 • Ledelse af et auditprogram
 • Udførelse af en audit
 • Frokost
 • Auditores kompetencer
 • Case
 • Værktøjskasse
 • Spørgsmål og afrunding

Dato for afholdelse