Photo by Nik MacMillan on Unsplash

Endagskursus

Kursus: Bliv Intern auditor – ISO 19011

På dette kursus lærer du, hvordan man udfører intern audit af ledelsessystemer. Kurset baserer sig på ISO 19011 standarden - Auditering af ledelsessystemer.

Oversigt

På dette kursus lærer du, hvordan man udfører intern audit af ledelsessystemer. Kurset baserer sig på ISO 19011 standarden - Auditering af ledelsessystemer - og giver dig vigtige værktøjer til planlægning, udførelse og afrapportering af interne audits.

Kurset giver dig viden om

 • Auditprogram og auditplaner
 • Temabaserede audits
 • Auditprocessen
 • Auditprincipper
 • Auditors rolle

Målgruppe

Kurset er målrettet personer, der skal deltage i interne audits inden for fx Kvalitetsledelse - ISO 9001, Informationssikkerhed - ISO/IEC 27001 eller Miljøledelse - ISO 14001.

Det er ikke et krav, men kendskab til ledelsesstandarder vil være en fordel.

Underviser

Susan Redder Bruun, chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitetsledelse i danske virksomheder, blandt andet Lægemiddelstyrelsen, Pressalit, Cobham Satco og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Susan på srb@ds.dk.

Program

 • Hvad er en audit?
 • Auditprincipper
 • Ledelse af et auditprogram
 • Udførelse af en audit
 • Frokost
 • Auditores kompetencer
 • Case
 • Værktøjskasse
 • Spørgsmål og afrunding