Diplomkursus

ISO 9001 diplomkursus i kvalitetsledelse - 2 dage

På dette to-dages ISO 9001 kursus præsenteres du for indholdet i ISO 9001 standarden. Samtidig lærer du, hvordan de enkelte krav til kvalitetsledelse bør efterleves i praksis. Kurset i ISO 9001 tager dig igennem de forskellige faser ved implementering af et ledelsessystem for kvalitet.

Oversigt

ISO 9000-familien af standarder er udviklet som en hjælp til organisationers sikring af deres forretnings kvalitetsledelse. ISO 9001 specificerer kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af kvalitetsledelse (QMS).

Som afslutning følger en eksamen, der måler på dine nye færdigheder. Eksamen foregår online, så du skal huske at medbringe din PC.

Kurset afholdes også som lukket firmakursus, der målrettes jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere.

ISO 9001 kurset giver dig

 • Overblik over kvalitetsledelse og kravene i ISO 9001-standarden
 • Værktøjer til forberedelse, udrulning, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for kvalitetsledelse
 • Inspiration til kvalitetsarbejdet via øvelser og gruppearbejde med kursets øvrige deltagere
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Har du spørgsmål til indholdet på vores kursus, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 39 96 61 01 eller mail dansk.standard@ds.dk.

Målgruppe

Vores kursus i ISO 9001 er målrettet ledere og medarbejdere, som har til opgave at planlægge, udrulle, vedligeholde eller forbedre et ledelsessystem efter ISO 9001-standarden.

Hør vores underviser Marianne, fortælle om kurset
Undervisere

Marianne Thorø VidkjærMarianne Thorø Vidkjær, chefkonsulent i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med at opbygge og implementere kvalitetsledelse i danske virksomheder. De senere år også med fokus på en effektiv håndtering af dokumentation og behandling af persondata. Marianne har endvidere gennem en årrække været ekstern lektor på Syddansk Universitet og undervist på uddannelsen ”Global Manufacturing and Management” i kvalitetsledelse og ISO standarder.

Program for kursus

Dag 1

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Velkomst og introduktion
 • 09:15 Grundlæggende principper bag et ledelssystem for kvalitet
 • 10:15 Forklaring af kravene i ISO 9001:2015
 • 10:45 Pause
 • 11:00 Forberedelse af implementering
 • 12:30 Frokost
 • 13:00 Organisationens rammer og vilkår
 • 13:30 Lederskab, kvalitetspolitik og roller og ansvar
 • 14:30 Pause
 • 14:45 Ledelse
 • 15:30 Risici og muligheder
 • 16:15 Opsamling

Dag 2

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Repetition
 • 09:30 Støttefunktioner
 • 10:00 Drift
 • 10:30 Pause
 • 10:45 Drift
 • 12:30 Frokost
 • 13:30 Overvågning og måling af ledelsessystemet
 • 14:00 Interne audits, ledelsens gennemgang og løbende forbedringer
 • 14:30 Pause
 • 14:45 Opsamling og repetition
 • 15:00 Eksamen
 • 16:15 Resultater og feedback

Tilfredshedsgrad og udtalelser 

Deltagere på vores 'Kvalitetsledelse - ISO 9001 Diplomkursus' kurser har udtrykt en gns. tilfredshedsgrad på 4.55.

Tilfredshedsgrad og udtalelser

 • Anders M Dalsgaard: Præcis kommunikation med gode slides.
 • Anders Rathcke: God inddragelse af deltagerens erfaringer