Endagskursus

Introduktion til standarden: ISO 9001 - Kvalitetsledelse

På kurset får du en introduktion til ISO 9001 standarden for kvalitetsledelse og overblik over kravene til et effektivt kvalitetsledelsessystem.

Oversigt

ISO 9001 er den internationale standard for kvalitetsledelse, der fastlægger kravene til et effektivt kvalitetsledelsessystem i virksomheder og organisationer. Det indebærer bl.a., at virksomheden opstiller en kvalitetspolitik, og at der arbejdes med mål der understøtter strategien, så der bliver en tydelig sammenhæng gennem hele organisationen fra ledelses strategiske beslutninger til de aktiviteter der udføres i det daglige arbejde. Det opnås ved systematisk at kortlægge og forbedre de processer der skal sikre, at interessenters krav og forventninger til leverancernes kvalitet imødekommes så effektiv som muligt.

ISO 9001-standarden kan let kobles til andre ledelsessystemer, fx for miljø - ISO 14001 og arbejdsmiljø - ISO 45001.

På kurset gennemgår vi standardens kapitler og drøfter betydningen af de enkelte krav. For at øge forståelsen vil undervisningen indeholde eksempler på, hvordan kravene kan omsættes til praksis i forskellige organisationer.

Kurset afholdes også som lukket firmakursus, der er målrettet jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere.

Det får du ud af kurset

 • Overblik over kravene i ISO 9001
 • Viden om kvalitetsstandardens opbygning og anvendelsesområde samt viden om hvilke andre ledelsesstandarder, den kan integreres med i et såkaldt integreret ledelsessystem
 • Indsigt i sammenhængen mellem ledelsessystemet og virksomhedens strategi
 • Forståelse for interessenters krav til virksomhedens kvalitetsledelse
 • Vejledning i vedligeholdelse og løbende forbedring af ledelsessystemet, herunder gennemførelse af audit.

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere og nøglemedarbejdere, som søger grundlæggende indsigt i hvad ISO 9001 er. Hvis du har behov for yderligere viden om kravene og for praktisk træning i konkrete værktøjer og metoder, henvises til vores 2 dages ”Diplomkursus i Kvalitetsledelse" eller til kurset "Sæt dit ledelsessystem i drift”.

Hør vores underviser Marianne, fortælle om kurset
Underviser

Marianne Thorø Vidkjær, chefkonsulent i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med at opbygge og implementere kvalitetsledelse i danske virksomheder. De senere år også med fokus på en effektiv håndtering af dokumentation og behandling af persondata. Marianne har endvidere gennem en årrække været ekstern lektor på Syddansk Universitet og undervist på uddannelsen ”Global Manufacturing and Management” i kvalitetsledelse og ISO standarder.

Indhold

 • Grundlæggende principper bag et kvalitetsledelsessystem
 • Planlægning af ledelsessystemet
 • Ledelsens ansvar, kvalitetspolitik og mål
 • Støttefunktioner
 • Drift
 • Evaluering af ledelsessystemet
 • Forbedringer

Du modtager kursuspræsentationen og den nyeste ISO 9001-standard digitalt.

Tilmelding til ISO 9001 kursus

Du kan nemt se, om der stadigvæk er ledige pladser på vores kurser under de forskellige kursusdage. Du har mulighed for at skrive dig på venteliste, hvis et bestemt kursus er overtegnet. Har du spørgsmål til pris, diplom eller andre aspekter af kurset, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 3996 6101 eller mail kurser@ds.dk.