Diplomkursus

Diplomkursus i etablering af et ledelsessystem - 2 dage

Hvor starter man egentlig, når man skal i gang med at implementere et ledelsessystem inden for miljø, kvalitet eller arbejdsmiljø og eventuelt skal certificeres? På dette kursus får du hjælp til at strukturere processen med at etablere og drive et ledelsessystem med udgangspunkt i din virksomheds behov og kontekst. 

Oversigt over kurset

Over to dage arbejder vi praktisk med implementering af et ledelsessystem fra A-Z. Med udgangspunkt i en gennemgående case tages deltagerne igennem processen fra den indledende afdækning og analyse af organisationens behov og kontekst, til hvordan man får forankret ledelsessystemet via processer og procedurer til den fremadrettede drift og forbedring af systemet. Kurset afsluttes med en eksamen. 

Kurset tager afsæt i ISO 14001, ISO 45001 og ISO 9001. Dog vil principperne kunne anvendes både for øvrige ISO-ledelsessystemer og systemer, der skal sikre compliance med lovgivning (eksempelvis sikkerhed, GDPR mv.).  

Kurset omhandler disse standarder

Kurset tager afsæt i ISO 14001 og ISO 9001. Dog vil principperne kunne anvendes både for øvrige ISO ledelsessystemer og systemer, der skal sikre compliance med lovgivning (eksempelvis sikkerhed, GDPR mv.).   

ISO 14001 og ISO 9001 er ledelsesstandarder indenfor hhv. miljø og kvalitet, der understøtter din virksomhed i at arbejde struktureret med at forbedre miljø- og kvalitetsperformance. ISO 14000 serien består også af ISO 14002 – Miljøledelsessystemer – vejledning for brug af ISO 14001 og ISO 14004 Miljøledelsessystemer – Generelle retningslinjer for implementering. ISO 9000 serien består også af ISO 9002 – Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2015 og ISO 9004 – Kvalitetsledelse – Kvaliteten i en organisation – Vejledning i opnåelse af vedvarende succes.

Det får du ud af kurset

 • Forståelse for, hvordan kravene i standarderne omsættes til praksis.  
 • Metoder og redskaber til at planlægge og implementere et procesorienteret ledelsessystem.  
 • Praktiske færdigheder og forståelse for, hvordan processer fastlægges og anvendes fra det strategiske til det operationelle niveau i virksomheden.    
 • Viden om procesledelse og risikostyring.  

Det får din virksomhed ud af kurset

Som virksomhed får I en medarbejder, der kan bidrage til at løfte niveauet i jeres interne miljø- og kvalitetsarbejde og kan sætte ledelsessystemet i relation til forretning. Kursisten får konkrete redskaber til at eksekvere jeres strategi via ledelsessystemet og dermed gøre strategien nærværende for den enkelte medarbejder.

Målgruppe for kurset

Medarbejdere og ledere, der er ansvarlige for etablering, anvendelse og vedligeholdelse af ledelsessystemer.  

Kurset er endvidere relevant for personer i andre funktioner, fx HR, Lean-, CSR, økonomi etc., der skal arbejde systematisk med processer inden for ledelsessystemets rammer.   

 • miljø/arbejdsmiljø/kvalitetsansvarlige
 • miljø/arbejdsmiljø/kvalitetskoordinatorer
 • miljø/arbejdsmiljø/kvalitetschefer
 • proceskonsulenter
 • Lean-konsulenter
 • tekniske chefer
 • driftsansvarlige 

Forudsætninger  

Deltagerne har et fundamentalt kendskab til ledelsessystemstandarderne (fx fra Dansk Standards ét- eller todageskurser i 9001, 45001 og/eller 14001). 

Det er centralt, at deltagerne har forretningsforståelse og er i stand til at udvikle et ledelsessystem, der understøtter virksomhedens strategi og mål. 

For at kunne tilrettelægge det mest målrettede kursus vil deltagerne efter tilmelding blive bedt om at udfylde et lille spørgeskema om deres erfaring med ledelsessystemer, og hvilke(n) standard(er) der særligt har deres interesse.  

Undervisere

Marianne Thorø Vidkjær, chefkonsulent i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med at opbygge og implementere kvalitetsledelse i danske virksomheder. De senere år også med fokus på en effektiv håndtering af dokumentation og behandling af persondata. Marianne har endvidere gennem en årrække været ekstern lektor på Syddansk Universitet og undervist på uddannelsen ”Global Manufacturing and Management” i kvalitetsledelse og ISO-standarder.

Signe Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard har mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 9001 og ISO 9001.

Program

Dag 1  

 • Etablering af et ledelsessystem, der skaber værdi 
 • Procesledelse 
 • Processafari i ISO 14001, 45001 eller 9001 
 • Præsentation af case 
 • Virksomhedens kontekst 
 • Risici og muligheder 

Dag 2 

 • Organisering af ledelsessystemet 
 • Procesafdækning 
 • Evaluering af processer og intern audit 
 • Afvigelser og forbedringer 
 • Eksamen