Sæt dit ledelsessystem i drift

Med dette to-dages kursus bliver du klar til at udvikle, implementere og drive et effektivt ledelsessystem i din virksomhed.

Oversigt

Hvor starter du, når du vil implementere et ledelsessystem inden for miljø, kvalitet eller arbejdsmiljø? Få indsigt i at strukturere processen med at udvikle, implementere og drive et ledelsessystem med udgangspunkt i din virksomheds behov og kontekst.

Over to dage arbejder vi praktisk med at implementere et ledelsessystem fra A-Z. Med udgangspunkt i en gennemgående case tager vi dig igennem processen fra den indledende afdækning og analyse af organisationens behov og kontekst, til hvordan du får forankret ledelsessystemet via processer og procedurer til den fremadrettede drift og forbedring af systemet.

Kurset tager afsæt i ISO 14001, ISO 45001 og ISO 9001. Principperne kan også anvendes for øvrige ISO-ledelsessystemer og systemer, der skal sikre compliance med lovgivning (fx GDPR mv.).   

Standarder vi arbejder med på dette kursus

Kurset er en fortsættelse af Dansk Standards diplomkurser i standarderne og forudsætter, at du har en viden om og forståelse af kravene i en eller flere ledelsesstandarder (fx ISO 14001, ISO 45001 og ISO 9001).

Det får du ud af at deltage

 • Forståelse for og praksisnær erfaring med, hvordan du omsætter kravene i standarderne til drift
 • Metoder og værktøjer til at udvikle og implementere et procesorienteret ledelsessystem
 • Praktiske færdigheder og forståelse for, hvordan du fastlægger og anvender processer fra det strategiske til det operationelle niveau i virksomheden
 • Viden om procesledelse og risikostyring
 • Officielt Dansk Standard bevis på dine nye kompetencer og færdigheder.

Det får din virksomhed ud af, at du deltager på kurset

En medarbejder, der er:

 • i stand til at drive processen med at implementere eller udvikle jeres eksisterende ledelsessystem og sætte det i relation til jeres forretning
 • får konkrete redskaber til at understøtte ledelsen i at styrke linket mellem jeres strategiske indsatser og ledelsessystemet
 • bidrager til at gøre strategien nærværende for den enkelte medarbejder

Målgruppe for kurset

Dette kursus er for dig, der er medarbejder eller leder og er ansvarlig for at udvikle, implementere og drive ledelsessystemet. 

Arbejder du med HR, Lean-, CSR, økonomi etc., og skal du arbejde systematisk med processer inden for ledelsessystemets rammer, er det også relevant for dig at deltage. 

Vi forventer, at du har grundlæggende kendskab til standarder. 

 • Miljø/arbejdsmiljø/kvalitetsansvarlige
 • Miljø/arbejdsmiljø/kvalitetskoordinatorer
 • Miljø/arbejdsmiljø/kvalitetschefer
 • Proceskonsulenter
 • Lean-konsulenter
 • Tekniske chefer
 • Driftsansvarlige 

Hør vores underviser Marianne, fortælle om kurset
Undervisere

Marianne Thorø Vidkjær, chefkonsulent i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med at opbygge og implementere kvalitetsledelse i danske virksomheder. De senere år også med fokus på en effektiv håndtering af dokumentation og behandling af persondata. Marianne har endvidere gennem en årrække været ekstern lektor på Syddansk Universitet og undervist på uddannelsen ”Global Manufacturing and Management” i kvalitetsledelse og ISO-standarder.

Signe Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard har mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 9001 og ISO 9001.

Indhold

 • Det værdiskabende ledelsessystem
 • Procesledelse
 • Virksomhedens kontekst
 • Risikoledelse
 • Organisering af ledelsessystemet
 • Evaluering af ledelsessystemet
 • Afvigelser og forbedringer