Praktiske oplysninger om kurser

Her kan du læse mere om praktiske oplysninger som fx betaling, kørselsvejledning og rabatter.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig vores kurser, konferencer og temadage på følgende måder:

Via vores hjemmeside under det enkelte arrangement. 
Via telefon: +45 39 96 61 01

Det er muligt at tilmelde sig helt frem til arrangementstart, men vi anbefaler hurtig tilmelding, da kurserne har begrænset deltagerantal. Hvis der ikke er plads på et kursus, giver vi dig besked med det samme. Hvis vi udbyder kurset igen, vil du automatisk blive kontaktet af os og få tilbudt plads. Vi gør opmærksom på at din tilmelding er bindende.

Aflysning

Ved for få tilmeldinger forbeholder Dansk Standard sig ret til at udskyde eller aflyse kurset. Derfor er det vigtigt at du melder dig i tide, hvis du gerne vil på kursus. 

Betaling

Prisen inkluderer forplejning i løbet af kursusperioden samt kursusmateriale, med mindre andet er nævnt i kursusbeskrivelsen. Alle priser er ekskl. 25% moms. Kursusafgiften betales ved modtagelse af faktura.

Rabat

Ved samtidig tilmelding af tre eller flere til samme arrangement gives 10% rabat. 
Er der på det enkelte kursus angivet en anden rabatordning, er det denne der er gældende.  
Medlemmer af S-udvalg opnår 20% rabat på alle kurser og temadage og rabatten kan ikke kombineres med andre former for rabat. For at opnå rabatten som udvalgsmedlem, skal du bruge samme kontaktdata, som du er tilmeldt udvalget med.

Kørsels- og parkeringsvejledning

Flytning og afmelding

Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende og eventuel afbestilling skal ske skriftligt til kurser@ds.dk.

Der kan frit meldes afbud eller foretages flytning til andet kursus indtil 4 uger før kursusstart. Derefter og indtil 7 dage før kursusstart betales 50% af kursusgebyret, herefter 100%. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din tilmelding til en kollega.

Det er gratis at deltage på DS-universets kurser. Da kurserne er meget populære, er der ofte ventelister på dem. Vi henstiller derfor til, at du afmelder dig, hvis du ikke kan deltage alligevel.

Dansk Standard tager forbehold for ændringer af tid, sted, indhold, aflysning, pris samt eventuelle trykfejl.

Kontakt

Kurser
Kurser Kursusafdelingen Dansk Standard
Kursusafdelingen Dansk Standard
E: Kurser@ds.dk
T: 39 96 61 01