Diplomkursus - 2 dage

Arbejdsmiljøledelse - ISO 45001 Diplomkursus

På dette to-dages kursus præsenteres du for indholdet i ISO 45001:2018 standarden og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav tolkes og anvendes i praksis.

Oversigt

Arbejdsmiljøledelse er i dag af stor betydning for alle organisationer - offentlige som private. ISO 45001 standarden er udviklet som en hjælp til organisationers sikring af deres organisations arbejdsmiljøledelse.

På kurset får du en forståelse for standardens krav og hvordan et arbejdsmiljøledelsessystem er opbygget. Endvidere introduceres du for praktiske øvelser, der kan inspirere til det videre arbejde i egen organisation.

Kurset giver dig

 • Overblik og forståelse for arbejdsmiljøledelse som begreb samt kravene i ISO 45001-standarden
 • Inspiration til arbejdsmiljøarbejdet via øvelser og gruppearbejde med kursets øvrige deltagere
 • Evne til at forstå standarden og hvordan den kan anvendes i arbejdet med at opbygge et ledelsessystem
 • Et diplom på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere, som har til opgave at planlægge, udrulle, vedligeholde eller forbedre et ledelsessystem efter ISO 45001-standarden.

Hør vores underviser Signe, fortælle om kurset
Undervisere

Signe Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001.

Marianne Thorø Vidkjær, chefkonsulent i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med at opbygge og implementere kvalitetsledelse i danske virksomheder. De senere år også med fokus på en effektiv håndtering af dokumentation og behandling af persondata. Marianne har endvidere gennem en årrække været ekstern lektor på Syddansk Universitet og undervist på uddannelsen ”Global Manufacturing and Management” i kvalitetsledelse og ISO-standarder.

Program

Dag 1 8:30 - 16:30

 • Velkomst og præsentation af deltagerne og deres organisationer
 • Hvad er et "ledelsessystem" (Introduktion til Arbejdsmiljøledelse)
 • Baggrund for standarder
 • Rammer og vilkår
 • Ledelsens ansvar
 • Planlægning - risici og muligheder
 • Opsamling

Dag 2 8:30 – 16:30

 • Repetition
 • Støttefunktioner
 • Drift
 • Overvågning og måling af ledelsessystemet
 • Interne audits, ledelsens gennemgang og løbende forbedringer
 • Opsamling og repetition
 • Eksamen
 • Resultater og feedback