Endagskursus

Psykisk arbejdsmiljø – introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

På dette kursus får du en indsigt i konkrete metoder og værktøjer til at identificere, håndtere og forebygge psykosociale risici og dermed løbende forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Oversigt

ISO 45003 er en systematisk ramme for hvordan organisationer kan arbejde proaktivt med trivsel og psykisk arbejdsmiljø. På kurset gennemgår vi ISO 45003, der beskriver hvor og hvordan psykosociale risici og farer opstår, giver forslag til foranstaltninger til at fjerne farer og minimere risici. Herudover giver ISO 45003 bud på hvilke overvejelser din organisation bør gøre for at øge bevidstheden om psykosociale risici og hvordan I kan understøtte berørte arbejdstagers restitution og tilbagevenden til arbejde.

Arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø er en dynamisk proces, hvor rammer og vilkår konstant forandres. Standarden giver anvisninger til hvilke processer, der bør etableres for at din organisation løbende og proaktivt kan opspore og håndtere psykosociale risici og dermed forebygge frem for reaktivt at behandle skader.

ISO 45003 er beregnet til at blive anvendt sammen med ISO 45001, der indeholder krav og vejledning til at planlægge og etablere et arbejdsmiljøledelsessystem. ISO 45003 styrker og supplerer ISO 45001 i forhold til håndtering af risici i relation til det psykiske arbejdsmiljø, der ofte mere komplekst end risici relateret til det fysiske arbejdsmiljø.

Kurset omhandler denne standard

DS/ISO 45003:2021 Arbejdsmiljøledelsessystemer – Psykisk arbejdsmiljø – Vejledning i håndtering af psykosociale risici er en vejledning i håndtering af psykosociale risici bygger oven på kravene i DS/ISO 45001:2018 Arbejdsmiljøledelsessystemer – krav og vejledning om brug. ISO 45003 og præciserer og udfolder hvordan man specifikt kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

ISO 45003 kan anvendes selvstændigt, hvis man ønsker inspiration til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø eller bygges ovenpå 45001 for de organisationer der ønsker – eller allerede har et certificeret ledelsessystem.

Det får du ud af kurset

 • Gennemgang af standarden ISO 45003, der er en bedste praksis for håndtering og forebyggelse af psykosociale risici
 • Inspiration til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø
 • Konkrete værktøjer og metoder til at identificere og håndtere psykosociale risici
 • Forståelse af de underliggende faktorer der påvirker det psykiske arbejdsmiljø
 • Indsigt i lovgivning omkring psykisk arbejdsmiljø, eksempelvis BEK 1406 og CSRD, ESRS S1
 • Erfaringsudveksling med andre kursister

Det får din virksomhed ud af kurset

En medarbejder der

 • proaktivt kan drive organisationens arbejde for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
 • forstår og kan identificere de faktorer der påvirker det psykiske arbejdsmiljø
 • har en bred vifte af praktiske værktøjer til at understøtte et sundt arbejdsmiljø og minimere potentielle trusler for medarbejdernes mentale sundhed
 • kan styrke organisationens evne til at forhindre arbejdsrelateret stress, mobning, og andre psykiske sundhedsproblemer

Målgruppe

Kurset er relevant for alle der er interesserede i at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i deres organisation. Det gælder ledere på alle niveauer, HR - medarbejdere eller medarbejdere, der har ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet.

Undervisere

Signe Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001.

Program

 • Velkomst og introduktion
 • Baggrund for ISO 45003, herunder kort introduktion til ISO 45001
 • Forståelse af organisationens rammer og vilkår
 • Lederskab og inddragelse af arbejdstagerne
 • Psykosociale risici og muligheder
 • Planlægning - Tre forebyggelsesniveauer
 • Støtteaktiviteter – Ressourcer, kompetencer, bevidsthed
 • Planlægning og styring af tiltag i driften og i forandringsprocesser
 • Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
 • Evaluering af indsatser

Det er en fordel men ikke et krav at have kendskab til ISO 45001 eller andre ledelsessystem-standarder. Alle kan dog deltage uanset forhåndskendskab.