ISO 45003 Psykisk arbejdsmiljø

Den internationale standard ISO 45003 er et stærkt værktøj til at arbejde organisatorisk og kontinuerligt med psykisk arbejdsmiljø i et etableret arbejdsmiljøledelsessystem.

Køb standarden i webshop Kursus i ISO 45003

Hvad er ISO 45003?

Trods øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø i virksomheder og organisation, giver det fortsat - og faktisk i stigende grad - anledning til udfordringer for sundheden, sikkerheden og trivslen på arbejdspladsen. Derfor er det enormt vigtigt, at arbejdsgiverne fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø og sikrer arbejdstagernes trivsel. Dette kan ISO 45003 hjælpe med.

Formålet med ISO 45003 er at forebygge og håndtere psykosociale risici for derved at fremme de trivselsmæssige forhold på arbejdspladsen. ISO 45003 giver eksempler på psykosociale risici og en vejledning til håndtering af disse. Vejledningen er primært tænkt som en guide til brug i forbindelse med arbejdsmiljøledelsesstandarden ISO 45001, men er relevant for alle, der ønsker at arbejde proaktivt med psykisk arbejdsmiljø. En lang række danske og udenlandske aktører har været med til at udarbejde standarden.

Tre fordele ved at arbejde med psykisk arbejdsmiljø

Effektiv håndtering af psykosociale risici kan medføre fordele som fx:

  • større engagement blandt arbejdstagere
  • øget produktivitet og innovation
  • organisatorisk bæredygtighed

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø har store omkostninger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anslår, at dårligt psykisk arbejdsmiljø koster op mod 80 mia. kr. om året i Danmark. For den enkelte organisation betyder det bl.a. øget sygefravær, arbejdsophør, dårligt samarbejde og ringe kvalitet i opgaveløsningen. Og så har et dårligt psykisk arbejdsmiljø naturligvis også store omkostninger for den ramte arbejdstager og kan bl.a. medføre øget risiko for fysiske og psykiske helbredsproblemer som fx hjerte-karlidelser, depression, angst og posttraumatisk belastningsreaktion.

En effektiv håndtering af de psykosociale risici kan således have en enorm betydning - og det er netop det, den internationale standard for psykisk arbejdsmiljø, ISO 45003, sætter fokus på.

Psykosociale risici og farer

ISO 45003 beskriver eksempler på psykosociale farer, der opstår som følge af arbejdets organisering, sociale faktorer i arbejdet og aspekter i forbindelse med arbejdsmiljøet, arbejdsudstyr og farlige arbejdsopgaver. Psykosociale farer kan være til stede i alle organisationer og sektorer og ved alle former for arbejdsopgaver, arbejdsudstyr og ansættelsesordninger. De kan forekomme i kombination med hinanden og kan påvirke samt blive påvirket af andre farer.

Psykosociale risici vedrører muligheden for, at disse typer af farer kan have forskellige følgevirkninger på den enkeltes sundhed, sikkerhed og trivsel og på organisationens præstation og bæredygtighed. Det er vigtigt, at psykosociale risici håndteres på en måde, der er i overensstemmelse med andre arbejdsmiljørisici gennem et arbejdsmiljøledelsessystem, og at de integreres i organisationens overordnede forretningsprocesser. Psykosociale risici påvirker både det psykiske arbejdsmiljø og sundheden, sikkerheden og trivslen i arbejdet i bredere forstand. De psykosociale risici forbindes også med økonomiske omkostninger for organisationer og samfundet.

Påvirkningen af psykosociale risici kan øge omkostninger som følge af:

  • fravær
  • personaleomsætning
  • ringere kvalitet i produkter eller ydelser
  • rekruttering og oplæring
  • arbejdspladsundersøgelser og retstvister
  • skade på organisationens omdømme.

Selvom mange faktorer kan være bestemmende for karakteren og graden af følgevirkningerne af psykosociale risici, spiller organisationer en væsentlig rolle ved at fjerne farer eller minimere risici. Både organisationen og arbejdstagerne har et fælles ansvar for at opretholde og forbedre sundheden, sikkerheden og trivslen i arbejdet.

ISO 45003 oplyser om, hvad der er vigtigt for organisationer at overveje i relation til at øge bevidstheden om psykosociale risici, udvikle kompetencer i håndteringen af psykosociale risici, understøtte berørte arbejdstageres restitution og tilbagevenden til arbejde og planlægge og reagere på nødsituationer.

Vil du vide mere?

Dansk Standard og det danske udvalg for arbejdsmiljøledelsessystemer, der har været med til at udvikle standarden ISO 45003, afholdte et webinar om psykisk arbejdsmiljø 27. september 2021. 

Standarden ISO 45003 for psykisk arbejdsmiljø er udgivet og oversat til dansk. Du finder den her: https://webshop.ds.dk/standard/M344368/ds-iso-45003-2021 

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Køb af ISO 45003Psykisk arbejdsmiljø – introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

På dette kursus får du en indsigt i konkrete metoder og værktøjer til at identificere, håndtere og forebygge psykosociale risici og dermed løbende forbedre det psykiske arbejdsmiljø.