To-dages kursus

Sådan integrerer du et energi- og miljøledelssystem, ISO 50001 og ISO 14001

Ledelsesstandarderne for miljøledelse ISO 14001 og energiledelse ISO 50001 har begge til hensigt at understøtte organisationer i at opnå løbende forbedringer af deres miljø- og energiforhold.  På kurset bliver du introduceret  til standardernes krav og får indsigt i, hvordan de to standarder kan integreres i et samlet ledelsessystem.

Oversigt over kurset

Kurset henvender sig til organisationer, der har identificeret energi som et væsentligt miljøforhold. Hvad enten man i forvejen arbejder med miljøledelse og ønsker flere værktøjer til at nedbringe sit energiforbrug, eller man ’starter helt forfra’ med at etablere et ledelsessystem, kan dette kursus hjælpe til at strukturere, målrette og integrere indsatserne med energi- og miljøforbedringer. Kurset henvender sig også til organisationer, der er omfattet af krav om obligatorisk energisyn, og som ønsker at indarbejde energiledelse i det eksisterende miljøledelsessystem og dermed opfylde kravene om energisyn.

På kurset introducerer vi dig for standardernes krav og hjælper dig i gang med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer miljøpåvirkninger herunder særligt fokus på energiforbruget. Energi- og miljøledelse er effektive værktøjer til at opstille en ambitiøs politik og kontinuerligt arbejde systematisk med at opstille- og nå mål på alle niveauer.

Opfyldelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er i dag af stor betydning for alle organisationer i offentlige såvel som private. Et ledelsessystem efter ISO 50001 og ISO 14001 giver jeres organisation en struktureret tilgang til at arbejde på opfyldelse af bæredygtighedsmålene for eksempelvis bæredygtig energi (7), ansvarligt forbrug og produktion (12) samt målet for klimaindsats (13).

Kurset omhandler disse standarder

Kurset har fokus på de to standarder for energiledelse, ISO 50001,og miljøledelse, ISO 14001. Standarderne er bygget op efter samme struktur og er derfor lette at integrere i et samlet ledelsessystem.

Begge standarder hjælper virksomheder med at skabe systemer og processer, så de løbende kan optimere og reducere ressource- og energiforbruget og forebygge spild. Begge standarder stiller krav om at ledelsen vedtager en ambitiøs politik som ramme for kontinuerligt og systematisk at opsætte og opnå mål for energi og miljø på alle niveauer. Politikkerne kan integreres, så der opstilles en samlet energi- og miljøpolitik.

Det får du ud af kurset

 • Overblik over kravene i de to standarder ISO 50001 og ISO 14001
 • Værktøjer til at kortlægge organisationens energiforbrug og de væsentligste miljøpåvirkninger
 • Viden om specifikke termer indenfor energiledelse og miljøledelse
 • Inspiration til, hvordan et ledelsessystem indenfor energi og miljø kan implementeres i din organisation
 • Ideer til målrettet, systematisk og kontinuerlig at arbejde med energi- og miljøledelse, realisere energibesparelser samt løbende forbedre og optimere et ledelsessystemet
 • Indsigt i lov- og myndighedskrav indenfor energi og miljø
 • Inspiration til energi- og miljøarbejdet via øvelser og gruppearbejde med kursets øvrige deltagere

Det får din virksomhed ud af kurset

 • Virksomheden får en internationalt anerkendt metode til at arbejde systematisk med at identificere og reducere energiforbruget og nedbringe negative miljøpåvirkninger
 • Virksomheden får værktøjer til at minimere energiforbruget og omkostningerne i organisationen samt frigør midler til andre aktiviteter.
 • Virksomheden får et redskab til at reducere CO2-emissionen
 • Virksomheden kan dokumentere over for omverdenen, hvordan man sikrer ”orden i eget hus” og arbejder målrettet med at forbedre energieffektiviteten og nedbringe miljøpåvirkninger

Målgruppe for kurset

Kurset er målrettet dig, som arbejder med energioptimeringer, QHES, sustainability, bæredygtighed eller miljø, miljøkoordinatorer samt andre medarbejdere, der arbejder med at indføre, vedligeholde og forbedre et ledelsessystem for energi og miljø og har ansvar for organisationens bæredygtighedsdagsorden.

Undervisere

Christine Weibøl Bertelsen, standardiseringskonsulent for S-432 Energiledelse, ESCO og energieffektivitet igennem mere end 10 år, med en faglig indsigt indenfor praktisk implementering af energibesparelser på især produktionsvirksomheder fra sin tidligere ansættelse som energirådgiver hos Ørsted.

 

Signe MalbergSigne Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001

Program

Dag 1  

 • Velkomst og introduktion til kursusform og -indhold
 • Grundlæggende principper bag et ledelsessystem
 • Kravene i ISO 50001:2018 og 14001:2015 - ligheder og forskelle
 • Rammer, vilkår og interessenter
 • Lederskab og politik
 • Planlægning og indsamling af energidata
 • Risici, muligheder og miljøforhold
 • Mål

Dag 2 

 • Støttefunktioner og aktiviteter
 • Drift
 • Evaluering og måling af ledelsessystemet
 • Interne audits og ledelsens evaluering
 • Håndtering af afvigelser