Diplomkursus over 2 undervisningsdage

Diplomkursus i Energiledelse - ISO 50001

Med ISO 50001 bliver du klar til at efterleve det nye Energy Efficiency Directive, hvor det bliver lovpligtigt for store energiforbrugende virksomheder at implementere et certificeret energiledelsessystem. Små og mellemstore virksomheder med et højt energiforbrug skal gennemføre et energisyn, medmindre de er certificeret efter ISO 50001 (eller ISO 14001). 

Oversigt 

Vi introducerer dig for standardens krav og giver inspiration til, hvordan du kommer godt i gang med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer energiforbruget. Energiledelse er et effektivt værktøj til at opstille en ambitiøs politik og kontinuerligt arbejde systematisk med at opstille- og nå mål på alle niveauer.

Vi arbejder med en gennemgående case, hvor deltagerne introduceres for nogle af de problemstillinger og dilemmaer, der kan opstå, når I skal omstille processer og indføre et ledelsessystem.

Opfyldelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er i dag af stor betydning for alle organisationer, offentlige som private. Et ledelsessystem efter ISO 50001-standarden giver jeres organisation en struktureret tilgang til at arbejde på opfyldelse af bæredygtighedsmålene for eksempelvis bæredygtig energi (7), ansvarligt forbrug og produktion (12) samt målet for klimaindsats (13).

Forstå kravene i standarden ISO 50001 på dette kursus.

Kurset omhandler denne standard

Kurset omhandler standarden 50001 for energiledelse.

ISO 50001 fokuserer på virksomhedens energiforbrug og har til formål at hjælpe virksomheder med at skabe overblik, systemer og processer, som løbende optimerer og reducerer energi- og ressourceforbruget.
Udover at reducere energiforbruget løbende er der også krav om løbende optimering og forbedring af selve energiledelsessystemet på den enkelte virksomhed.

Alle ISO’s ledelsessystemer er opbygget efter den samme grundstruktur - High Level Structure (HLS). Det betyder, at hvis virksomheden i forvejen har et ISO-ledelsessystem implementeret, så kan man lettere integrere systemerne til ét fælles ledelsessystem.

Det får du ud af kurset

 • Overblik over kravene i ISO 50001
 • Viden om specifikke termer indenfor energiledelse
 • Værktøjer til energikortlægning
 • Inspiration til hvordan et ledelsessystem indenfor energi kan implementeres i din organisation
 • Ideer til målrettet, systematisk og kontinuerlig at arbejde med energiledelse, realisere energibesparelser samt løbende forbedring og optimering af ledelsessystemet
 • Indsigt i lov- og myndighedskrav indenfor energi
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Det får du ud af kurset

 • En internationalt anerkendt metode til at arbejde systematisk med at identificere og reducere energiforbruget
 • Værktøjer til at minimere energiforbruget og omkostningerne i organisationen og frigør midler til andre aktiviteter
 • Et redskab til at reducere CO2-emissionen

Målgruppe

Kurset er målrettet dig, som arbejder med energioptimeringer, facility management, QHES, sustainability, bæredygtighed eller miljø, og energikoordinatorer samt andre medarbejdere, der arbejder med at indføre, vedligeholde og forbedre et ledelsessystem for energi og har ansvar for organisationens bæredygtighedsdagsorden.

Undervisere

Christine Weibøl Bertelsen, standardiseringskonsulent for S-432 Energiledelse, ESCO og energieffektivitet igennem mere end 15 år, med en faglig indsigt indenfor praktisk implementering af energibesparelser på især produktionsvirksomheder fra sin tidligere ansættelse som energirådgiver hos Ørsted.

 

Signe MalbergSigne Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001

Program

Dag 1 (9-16)

 • Velkomst og introduktion til kursusform og -indhold
 • Grundlæggende principper bag et ledelsessystem
 • Kravene i ISO 50001:2018
 • Rammer, vilkår og interessenter
 • Lederskab og politik
 • Planlægning og indsamling af energidata
 • Risici og muligheder
 • Mål

Dag 2 (9-16)

 • Støttefunktioner og aktiviteter
 • Drift
 • Evaluering og måling af ledelsessystemet
 • Interne audits og ledelsens evaluering
 • Opsamling og eksamensforberedelse
 • Eksamen
 • Resultater og feedback