Endagskursus

Miljøledelse - ISO 14001:2015 - Sådan anvender du standarden

Lær at omsætte ISO 14001:2015 til praksis. Kurset viser dig, hvordan du kan implementere og anvende standarden til at sætte strategisk fokus på miljøarbejdet og forbedre jeres miljøpræstation.

Oversigt

Lær at omsætte ISO 14001:2015 til praksis. Kurset viser dig, hvordan du kan implementere og anvende standarden til at sætte strategisk fokus på miljøarbejdet og forbedre jeres miljøpræstation. Du får en grundig vejledning i, hvordan man opbygger et ledelsessystem for miljø og lærer, hvordan systemet kan bruges til at dokumentere jeres miljøindsats. Ligeledes får du viden om, hvordan et ledelsessystem for miljø kan være med til at løfte jeres bæredygtighedsdagsorden.

Kurset afholdes også som lukket firmakursus, der er målrettet jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere.

Kurset giver dig

 • Viden om miljøstandardens opbygning og anvendelsesområde og viden om hvilke andre ledelsessystemer, den kan kobles med
 • Sammenhæng mellem ledelsessystemet og virksomhedens strategi
 • Forståelse for samspillet mellem miljøledelse og efterlevelse af interessenters krav
 • En tilgang til at implementere et miljøledelsessystem og metodik til kortlægning af væsentlige miljøforhold
 • Vejledning i vedligeholdelse og løbende forbedring af systemet, herunder gennemførelse af audit.

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere og nøglemedarbejdere, som søger grundlæggende viden om miljøledelse samt anvendelse og implementering af ISO 14001.

Underviser

Susan Redder Bruun, chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitets- og miljøledelse i danske virksomheder, blandt andet Lægemiddelstyrelsen, Pressalit, Cobham Satco og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Susan på srb@ds.dk.

Program

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Velkomst og introduktion
 • 09:15 Grundlæggende principper bag et miljøledelsessystem – forberedelse og strategi
 • 12:00 Planlægning og Risikovurdering
 • 12:30 Frokost
 • 13:45 Miljømål og handlingsplaner
 • 14:30 Miljøpræstation og drift
 • 15:00 Evaluering
 • 15:30 Forbedringer
 • 15:45 Opsamling