Endagskursus

Miljøledelse - ISO 14001:2015 - Sådan anvender du standarden

Få overblik over kravene i Lær at omsætte ISO 14001:2015 til praksis. På kurset gennemgår vi standardens kapitler og de enkelte krav og du præsenteres for eksempler på hvordan kravene omsættes til praksis.

Oversigt

Få overblik over kravene i ISO 14001:2015 og hvordan et ledelsessystem for miljø er opbygget. På kurset gennemgår vi standardens kapitler og de enkelte krav og du præsenteres for eksempler på hvordan kravene omsættes i praksis. Undervejs laver vi små øvelser, der kan inspirere dig til at gå i gang med arbejdet i din egen organisation.

Kurset afholdes også som lukket firmakursus, der er målrettet jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere.

Kurset giver dig

 • Overblik over kravene i ISO 14001
 • Viden om miljøstandardens opbygning og anvendelsesområde og viden om hvilke andre ledelsessystemer, den kan kobles med
 • Indsigt i sammenhængen mellem ledelsessystemet og virksomhedens strategi
 • Forståelse for samspillet mellem miljøledelse og efterlevelse af interessenters krav
 • Vejledning i vedligeholdelse og løbende forbedring af systemet, herunder gennemførelse af audit.

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere og nøglemedarbejdere, som søger grundlæggende viden om miljøledelse samt anvendelse og implementering af ISO 14001.

Undervisere

Signe Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001.

Program

Morgenmad fra 8.30

 • Grundlæggende principper bag et miljøledelsessystem – forberedelse og strategi
 • Planlægning af ledelsessystemet
 • Ledelsens ansvar og miljøpolitik
 • Miljømål og handlingsplaner
 • Støttefunktioner
 • Drift
 • Evaluering af ledelsessystemet
 • Forbedringer