FN's verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur

Industri, innovation og infrastruktur – med hjælp fra standarder kan du understøtte verdensmål 9

Hvordan understøtter man helt konkret industri, innovation og infrastruktur, der alle er elementer i verdensmål 9? Rådgivning, standarder og kurser kan hjælpe virksomheder med at fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering, understøtte innovation og bidrage til en robust infrastruktur.

Hvad handler verdensmål 9 om?

Mål 9 kan måske umiddelbart virke svært at forholde sig til, men det er faktisk ikke så kompliceret. Det handler i bund og grund om at få vores samfund til at løbe rundt på en smartere måde, som fx at bygge veje, jernbaner og havne, der gør os i stand til at handle med verden. Der skal findes nye metoder til at arbejde mere bæredygtigt i verdens fabrikker og virksomheder, så ressourcerne bliver brugt mere effektivt og mere miljømæssigt fornuftigt. Derudover er det også vigtigt, at små virksomheder i særligt udviklingslandene får adgang til finansielle tjenesteydelser til en overkommelig pris. Et konkret delmål for udviklingslandene er også at give alle mennesker adgang til internettet for at kunne kommunikere bedre med omverdenen og få adgang til viden.

Hvorfor er verdensmål 9 vigtigt?

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling. Da over halvdelen af verdens befolkning bor i byer, bliver massetransport og vedvarende energi kun vigtigere, og det samme bliver væksten af nye industrier og informations- og kommunikationsteknologier. Samtidig er den teknologiske udvikling også nøglen til at finde varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer – eksempelvis ved at skabe nye arbejdspladser og fremme energieffektivitet. Det er vigtigt at fremme bæredygtig industri og investeringer i videnskabelig forskning og innovation for at fremskynde bæredygtig udvikling. Mere end 4 milliarder mennesker har stadig ikke adgang til internettet, og 90 procent af dem bor i udviklingslandene. Det er afgørende at overvinde den digitale kløft for at sikre lige adgang til information og viden, og derigennem fremme innovation og iværksætteri.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 9?

I mere udviklede lande som Danmark, kan verdensmål 9 bl.a. understøttes ved at tænke i varige løsninger på miljømæssige udfordringer, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation. Ved at bruge vejledninger og værktøjer fra standarder kan virksomheder og organisationer aktivt understøtte verdensmål 9. Det kan fx være ved at arbejde med samfundsmæssigt ansvar eller risikoledelse, der begge understøtter mål 9. Med hjælp fra standarder kan virksomheder minimere risici for eventuelle uhensigtsmæssige påvirkninger på omverdenen. Samtidig vil det blive lettere for virksomheden at kommunikere og dokumentere arbejdet med FN’s verdensmål til samarbejdspartnere, kunder m.fl., hvilket vil styrke virksomhedens omdømme og skabe tillid fra omverdenen.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Relevante standarder og udvalg

DS/ISO 31000:2018 - Risikoledelse

DS/ISO 31000:2018 - Risikoledelse

DS/ISO 31000, standard for risikoledelse, giver virksomheder mulighed for at skabe større fokus på udvikling og innovation til gavn for den enkelte virksomhed og for verdenssamfundet. Den kan skabe en bedre infrastruktur, der er mere agil og robust over for ændringer i samfundet og i de enkelte brancher. Standarden understøtter dermed verdensmål 9 om industri, innovation og infrastruktur – særligt delmål 9.2 om at fremme en inklusiv og bæredygtig industrialisering.

DS 49001:2011 – Samfundsmæssigt ansvar

DS 49001:2011 – Samfundsmæssigt ansvar

Med standarden for samfundsmæssigt ansvar får virksomheden eller organisationen hjælp til at arbejde målrettet og systematisk med FN’s verdensmål for derigennem at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Med hjælp fra standarden kan virksomheden minimere risici for eventuelle uhensigtsmæssige påvirkninger på omverdenen. Samtidig bliver det lettere at kommunikere og dokumentere arbejdet med CSR og FN’s verdensmål til samarbejdspartnere, kunder m.fl. Det kan styrke omdømmet og skabe tillid fra omverdenen, herunder bidrage til at tiltrække investorer, nye medarbejdere og attraktive samarbejdspartnere.

Bliv klædt på til arbejdet med risikoledelse

Kursus i risikoledelse

Kursus i risikoledelse

Kurset i risikoledelsesvejledning lærer dig om ISO 31000:2018, risikoledelsesvejledning, og dens anbefaling til etablering af et risikoledelsessystem samt selve risikovurderingsprocessen. På kurset får du bl.a. vejledning i etablering af et risikoledelsessystem og indsigt i teknikker til analyse og vurdering af risici.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17