FN’s verdensmål og standarder

Risikoledelse

DS/ISO 31000 - Risikoledelse – Vejledning

Køb standarden Læs mere om risikoledelse
Formål med standarden

Standarden vejleder virksomheder, myndigheder og andre organisationer i at opnå sine mål ved at tænke i nye muligheder og styre de risici, som der tages, når det besluttes at forfølge nye muligheder.

Standarden er ikke en vejledning i at undgå risici, men i at tage de risici som er nødvendige for at opnå ønskede mål. I mange tilfælde fastsættes mål ud fra økonomiske kriterier, men vejledningen kan anvendes uanset hvilke typer af mål, der er tale om.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

 • Delmål 8.3: Udviklingsorienterede politikker skal fremmes, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

 • Delmål 9.2: En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
 • Ved at anvende vejledningen kan et samfund, en virksomhed eller anden organisation bedre opnå sine mål ved bevidst og konsekvent at udtænke og forfølge de bedste muligheder for opnå disse mål. Alle vil blive bedre i stand til at tage de "rigtige" beslutninger inden for ens risikotolerance.

 • Vejledningen kan bl.a. skabe større fokus på udvikling og innovation til gavn for den enkelte virksomhed og for verdenssamfundet. Og den kan skabe en bedre infrastruktur, der er mere agil og robust over for ændringer i samfundet og i de enkelte brancher.

 • Metoden, som vejledningen beskriver, er almen gyldig og kan i princippet benyttes i bestræbelsen for at forfølge alle FN's verdensmål.

Effekter af at bruge standarden
 • Organisationer vil få bedre styr på deres innovation. De vil komme til at identificere, analysere og vurdere flere forskellige muligheder for at udvikle nye produkter og ydelser. Og de vil blive bedre til at vælge at forfølge de bedste muligheder, som tilmed kun vil indebære risici, som de kan leve med. 

 • Organisationer vil få en bedre sammenhæng mellem deres mål og de aktiviteter, som de vælger at gennemføre. Og de vil blive bedre til at styre uden om uacceptable risici og bedre til at få omsat deres ressourcer effektivt og bæredygtigt til gavn for dem selv og verdenssamfundet.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
 • Opnå en dynamisk og robust organisation, der hele tiden tilpasser sig i en foranderlig verden, ved at have klarhed på sammenhængen mellem:

  • sine mål,
  • mulighederne for at opnå sine mål,
  • de risici som de enkelte muligheder indebærer.
Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)

Denne standard understøtter

 

Ligestilling og diversitet
Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617