Udvalg

Kvalitetsledelse (S-1000/03)

Når talen falder på kvalitet, tænker mange på ISO 9001, som står for verdens mest anvendte kvalitetsledelsessystem med mere end 1 mio. certificerede virksomheder. Standarden er bl.a. anerkendt som Europæisk Standard og dermed også som Dansk Standard med betegnelsen DS/EN ISO 9001.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Kasper Muhlbach 1635X489 Neu
Næste møde
13 nov

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Arbejdsområde

Arbejdsområdet omfatter primært kvalitetsledelse men er udvidet til også at omfatte risikoledelse, sikkerhedsledelse og robusthedsledelse (business continuity management og resilience management).

De grundlæggende standarder for kvalitetsledelse er DS/EN ISO 9000 for kvalitetsprincipper og –terminologi og DS/EN ISO 9001 for selve kravene til kvalitetsledelsessystemer. DS/ISO/TS 9002 udgør en vejledning til forståelse og implementering af kravene i ISO 9001. DS-håndbog 115 er en vejledning i forståelsen af ISO 9001's anvendelse i små- og mellemstore virksomheder.

DS/EN ISO 9004 giver vejledning i hvordan en organisation opnår vedvarende succes ved anvendelse af kvalitetsledelsesmodellen. Den udgør således en udvidet model i forhold til ISO 9001 og indeholder et selvevalueringsværktøj. DS/ISO 19011 for udførelse af audit af ledelsessystemer er også en vigtig standard i forhold til kvalitetsledelse, selv om denne standard i dag er vejledning i audit af alle typer af ledelsessystemer. ISO 19011 er kommet i ny, revideret udgave i juli 2018.

De to hovedstandarder DS/EN ISO 9000 og DS/EN ISO 9001 blev udgivet i nye version i 2015. Både principperne i ISO 9000 og kravene til kvalitetsledelsessystemer i ISO 9001 er ændrede på vigtige punkter i forhold til 2008-udgaverne. Fx indeholder DS/ISO 9001 nu krav om risikotænkning, der betyder, at organisationer skal afdække deres muligheder og vurdere og håndtere de risici, som opstår, når de beslutter at forfølge en mulighed. Der er ikke megen omtale i ISO 9001 om, hvordan man skal forholde sig til muligheder og risici. Det kan findes i DS/ISO 31000, som er en vejledning i Risk Management. En anden og vigtig ændring er, at organisationen skal sikre forankring af sin organisatoriske viden, der er nødvendig for at leve op til kundekrav og -forventninger.

Ud over de nævnte standarder er der udarbejdet en del ”hjælpestandarder", som kaldes ISO 10000-serien. Der er tale om standarder, der kan anvendes som værktøjer i forbindelse med udvikling og drift af kvalitetsledelsessystemer. Nogle af de seneste standarder i serien er DS/ISO 10001 til 10004 for kundetilfredshed, der er kommet i reviderede udgaver i 2018 samt 10008 for kundetilfredshed i relation til e-handelstransaktioner mellem forretning og forbrugere. DS/ISO 10018 for personers involvering og kompetencer er også en nyttig vejledning, der kan være med til at skabe bedre virksomheder.

Andre standarder i DS/ISO 10000-serien vejleder om måleproces og måleudstyr, konfigurationsstyring, uddannelse og træning samt kvalitetsdokumentation, kvalitetsaktivitetsplaner, vejledning i at opnå økonomiske fordele ved kvalitetsledelse og i brugen af kvalitetskonsulenter.

Serien af standarder i ISO 10000-serien er enten lige udgivet i ny version eller under revision, så de er harmoniserede med kravene i ISO 9001:2015.

Internationale relationer 

Udvalget deltager aktivt i den internationale komite ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, den internationale komite ISO/TC 262, Risk Management, og i den internationale komite ISO/TC 292, Security and resilience. 

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om de tekniske komiteer, deres strukturer, standarder og arbejdsprogrammer:

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Danfoss Power Electronics A/S
  • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI
  • DSB
  • Force Technology
  • Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Lyreco Danmark A/S
  • Position Green Group
  • SikkerhedsBranchen
  • TAPFREELANCE ApS

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.