Kvalitetsledelse (S-216)

Når talen falder på kvalitet, tænker mange på DS/EN ISO 9001, som står for verdens mest anvendte kvalitetsledelsessystem med mere end 1 mio. certificerede virksomheder.

Arbejdsområde

De grundlæggende standarder er DS/EN ISO 9000 for kvalitetsprincipper og –terminologi og DS/EN ISO 9001 for selve kravene til kvalitetsledelsessystemer. DS/ISO/TS 9002, der forventes udgivet i efteråret 2016, udgør en vejledning til forståelse og implementering af kravene i ISO 9001. Derudover vil DS også udgive en ny udgave af ISO's 9001-håndbogen for mindre virksomheder. Den forventes udgivet ved udgangen af 2016.

DS/EN ISO 9004 giver vejledning i hvordan en organisation opnår vedvarende succes ved anvendelse af kvalitetsledelsesmodellen. Den udgør således en udvidet model i forhold til ISO 9001 og indeholder et selvevalueringsværktøj. DS/ISO 19011 for udførelse af audit af ledelsessystemer er også en vigtig standard i forhold til kvalitetsledelse. Såvel ISO 9004 som ISO 19011 er sat under revision og kan forventes udgivet i nye version inden for et par år. Hvis nogen ønsker at deltage aktivt i revisionsarbejdet er det muligt ved henvendelse til Dansk Standard.

De to hovedstandarder DS/EN ISO 9000 og DS/EN ISO 9001 blev udgivet i nye version i 2015. Både principperne og kravene i DS/ISO 9001 er ændrede på vigtige punkter. Fx indeholder DS/ISO 9001 nu krav om risikotænkning, der betyder, at organisationer skal afdække deres muligheder og vurdere of håndtere de risici, som opstår, når de beslutter at forfølge en mulighed. En anden og vigtig ændring er, at organisationen skal sikre forankring af sin organisatoriske viden, der er nødvendig for at leve op til kundekrav og -forventninger.

Ud over de nævnte standarder er der udarbejdet en del ”hjælpestandarder", som kaldes ISO 10000-serien. Der er tale om standarder, der kan anvendes som værktøjer i forbindelse med udvikling og drift af kvalitetsledelsessystemer. Nogle af de seneste standarder i serien er DS/ISO 10008 for kundetilfredshed i relation til e-handelstransaktioner mellem forretning og forbrugere samt DS/ISO 10018 for personers involvering og kompetencer.

Andre standarder i DS/ISO 10000-serien vejleder om måleproces og måleudstyr, konfigurationsstyring, uddannelse og træning samt kvalitetsdokumentation, kvalitetsaktivitetsplaner, vejledning i at opnå økonomiske fordele ved kvalitetsledelse og i brugen af kvalitetskonsulenter.

Standarderne i DS/ISO 10000-serien er allerede sat under revision eller vil blive revideret, da de skal afspejle indholdet i de nye kvalitetsledelsesprincipper og kravene i den reviderede udgave af DS/ISO 9001.

Internationale relationer 

Udvalget deltager aktivt i den internationale komite ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, hvor det internationale standardiseringsarbejde om kvalitetsledelse foregår. 

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

ISO/TC 176

Arbejdsgruppen har følgende underkomiteer:


Nyheder

Der arbejdes intensivt med informationsmateriale, som kan vejlede de mange brugere af ISO 9000-serien. Den kommende ISO 9002 – Vejledning til ISO 9001, forventes udgivet i oktober i en engelsk sproget version og inden udgangen af 2016 i en dansk sproget version som DS/ISO TS 9002. Tilsvarende vil den kommende ISO-9001 håndbog for mindre virksomheder også blive udgivet i efteråret og oversat til dansk inden årsskiftet.

Dansk Standard har oprettet et nyt forum for ledelsessystemer, som dels vil deltage aktivt i revisionen af ISO 19011 og dels vil give overblik over ISO's ledelsessystemstandarder samt dykke dybere ned i deres indhold og forholde sig til kombinerede/integrerede ledelsessystemer. En del af medlemmerne vil udgøres af eksisterende medlemmer af DS-udvalg for systemledelse, men det vil også være muligt for andre interessere at blive medlemmer i dette forum, som vil være mere videns- og netværksbaseret end et almindeligt standardiseringsudvalg.


Deltagere
  • Force Technology
  • Hans Jørn Reuss
  • Maskinmesterskolen København
  • Novo Nordisk A/S
  • QualityThinking
  • Siemens A/S
  • TAPFREELANCE ApS