Ledelsessystemer

Et ledelsessystem er et strategisk værktøj, der kan hjælpe virksomheden til at styre sine processer og aktiviteter mest effektivt i forhold til de mål, virksomheden har sat.

Der findes ledelsessystemer for alt lige fra miljø- og energiledelse til informationssikkerhed og innovationsledelse. Det mest udbredte ledelsessystem er ISO 9001 for kvalitetsledelse, der anvendes af over en million virksomheder verden over. Kvalitetsledelse giver dig og din virksomhed klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj.

Ledelsessystemer kan bruges af enhver organisation, stor eller lille, uanset dens virkefelt.