FN's verdensmål 6 - Rent vand og sanitet

Verdensmål 6 – Standarder sikrer mod forurening af drikkevand i bygninger

Med hjælp fra standarder kan bygherrer, entreprenører og virksomheder, som står for vandforsyning, undgå forurening af drikkevand i og fra bygninger og dermed bidrage positivt til FN’s verdensmål 6 om rent vand og sanitet.

Hvad handler verdensmål 6 om?

Adgang til vand og sanitet er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Alle mennesker skal have adgang til rent drikkevand samt adgang til ordentlig sanitet og hygiejne, hvilket også omfatter ordentlig kloakering og toiletforhold. Der er desuden behov for at styrke det internationale samarbejde for at fremme vandeffektivitet og støtte behandlingsteknologier i udviklingslande.

Derudover handler mål 6 også om at forvalte verdens vandressourcer på en bæredygtig måde. Vi skal blive bedre til at indsamle og bruge regnvand, fjerne saltet fra havvand, så vi fx kan drikke det, behandle spildevand, og beskytte og genoprette de naturområder, hvor vandet ofte kommer fra.

Hvorfor er verdensmål 6 vigtigt?

Vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning. Det er et alarmerende tal, som forventes at øge med de stigende globale temperaturer forårsaget af klimaændringerne. Selvom 2,1 milliarder mennesker har fået forbedret adgang til vand og sanitet siden 1990, er svindende forsyninger af rent drikkevand et stort problem, som påvirker alle kontinenter.

Herudover er der særligt i ulandene millioner af mennesker, som stadig er nødt til at besørge under uhygiejniske forhold. Det kan bl.a. være med til at sprede sygdomme, som kan slå mange mennesker ihjel. I mere velhavende lande som Danmark, er verdensmål 6 vigtigt, fordi vi skal sikre, at mennesker ikke bliver syge af forurenet drikkevand eller af dårlige hygiejniske forhold.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 6?

Ved brug af sikringsanordninger og metoder, vil bl.a. entreprenører og vandforsyningsvirksomheder kunne undgå forurening af drikkevand i bygninger og derved sikre vandkvaliteten for brugerne og i sidste ende også for miljøet og således bidrage positivt til FN’s verdensmål 6 om rent vand og sanitet.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Standarder bidrager til kvalitetssikring af drikkevand

Rent drikkevand er en af de vigtigste forudsætninger for sundhed. Derfor er det utroligt vigtigt at undgå forurening af drikkevand. DS/EN 1717 – Standarden for sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer – beskriver metoder til at undgå forurening af drikkevand i bygninger og de generelle krav til sikringsanordninger for at hindre forurening ved tilbagestrømning.

Relevante standarder og udvalg

Sikring af drikkevand

Standard for

Sikring af drikkevand

Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer: DS/EN 1717 beskriver metoder til at undgå forurening af drikkevand i bygninger og de generelle krav til sikringsanordninger for at hindre forurening ved tilbagestrømning. De sundhedsmæssige sikringskrav i denne standard er anvendelige for alle systemstandarder eller standarder for apparater, som er tilsluttet drikkevandsinstallationer. Denne standard fastlægger minimumskravene til produktstandarder for tilbagestrømningssikringer. Produktstandarderne anvendes til at detaljere produktspecifikationer. I mangel af en produktstandard, anvendes denne standard som reference ved opstilling af specifikationer for nyudviklede produkter.

Udvalg for vandforsyning

Udvalg

Udvalg for vandforsyning

S-314 arbejder med udviklingen af system- og produktstandarder inden for vandforsyning herunder ledelsesstandarder om service til brugerne fra forsyningsselskaber. Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af danske, europæiske og internationale standarder inden for vandforsyning. Udvalgsarbejdet har fokus på DS 439:2009, norm for vandinstallationer, der indgår vejledende til at opfylde funktionskravene i den danske byggelovgivning, Bygningsreglement BR 18 samt på europæiske system- og produktstandarder. Standarderne udarbejdes inden for rammerne af Byggevaredirektivet og Drikkevandsdirektivet.

Rent drikkevand og adgang til ordentlig sanitet er vigtige forudsætninger for menneskers sundhed

DS/EN1717 hjælper med sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer. Ved at bruge standarden kan virksomheden bidrage positivt til at undgå forurening af drikkevand fra bygninger og understøtter dermed FN’s verdensmål nr. 6.

Standarden retter sig særligt mod delmål 6.3 om forbedring af vandkvalitet ved bl.a. at sikre mod forurening.

Herudover giver udvalget for vandforsyning mulighed for at præge udviklingen af danske, europæiske og internationale standarder inden for vandforsyning. Med indflydelse som udvalgsmedlem kan man understøtte og bidrage positivt til FN’s Verdensmål nr. 6 om rent drikkevand og ordentlig sanitet.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17