FN’s verdensmål og standarder

Sikring af drikkevand

DS/EN 1717  Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømssikringer – Krav og vejledning.

Køb standarden
Formål med standarden

Beskriver metoder til at undgå forurening af drikkevand i bygninger og de generelle krav til sikringsanordninger for at hindre forurening ved tilbagestrømning.

De sundhedsmæssige sikringskrav i denne standard er anvendelige for alle systemstandarder eller standarder for apparater, som er tilsluttet drikkevandsinstallationer.

Denne standard fastlægger minimumskravene til produktstandarder for tilbagestrømningssikringer.

Produktstandarderne anvendes til at detaljere produktspecifikationer. I mangel af en produktstandard anvendes denne standard som reference ved opstilling af specifikationer for nyudviklede produkter.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • Mål 6: Rent vand og sanitet

  • Delmål 6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
  • Standarden beskriver metoder til at undgå forurening af drikkevand i bygninger og forbedrer dermed vandkvaliteten.

  • Standarden beskriver de generelle krav til sikringsanordninger der skal bidrage til at hindre forurening ved tilbagestrømning.

Effekter af at bruge standarden
  • Ved at bruge standarden kan virksomheden bidrage positivt til at undgå forurening af drikkevand fra bygninger og til opfyldelse af FN’s Verdensmål 6 om rent vand og sanitet.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Anti-korruption kan tilføre virksomheden og dens omgivelser værdi gennem fx:

  • Fokus på risici for korruption -og minimering af risici forbundet korruptionssager
  • Styrke virksomhedens ansvarlighedsprofil
  • Styrke tilliden fra kunder og investorer
  • Flytte flere virksomheder ift. korruption, gennem krav til underleverandører og samarbejdspartnere
Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Deltag i udvalgsarbejdet:

Denne standard understøtter

Sikring af drikkevand

Sikring af drikkevand
Kontakt

Henryk Stawicki
Henryk Stawicki Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: hen@ds.dk
T: 39 96 63 23

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617