Udvalg

Vandforsyning (S-314)

Udvalgsarbejdet omfatter udviklingen af system- og produktstandarder inden for vandforsyning herunder ledelsesstandarder om service til brugerne fra forsyningsselskaber.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Henryk 1635X489 Neu
Næste møde
19 jun

Kontakt

Henryk Stawicki
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: hen@ds.dk
T: 39 96 63 23

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af danske, europæiske og internationale standarder inden for vandforsyning. Udvalgsarbejdet har fokus på DS 439:2009 Norm for vandinstallationer, der indgår vejledende til at opfylde funktionskravene i den danske byggelovgivning, Bygningsreglement BR 18 samt på europæiske system- og produktstandarder. Standarderne udarbejdes inden for rammerne af Byggevaredirektivet og Drikkevandsdirektivet.

Udvalget har tidligere udført en særlig miljømæssig indsats for Miljøstyrelsen/ By- og Landskabsstyrelsen, ved at udarbejde nationale annekser med danske krav til anvendelsen af kemikalier til behandling af vand, anvendt som drikkevand.

Et nyt dansk godkendelsessystem for byggevarer i kontakt med drikkevand er startet. I EU arbejdes der med et fælles europæisk modelsamarbejde mellem Holland, England, Frankrig og Tyskland, der undersøger grundlaget for fælles, europæiske regulerede godkendelsesniveauer.

Udvalgets aktiviteter i 2016 vil særligt have fokus implementering af GDV-ordningen.

Godkendelsesordningen er en obligatorisk, gebyrfinansieret ordning, som indebærer, at byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, skal testes, godkendes og mærkes, inden det er lovligt at markedsføre og sælge byggevaren i Danmark.

Samarbejdende myndigheder er Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, producenter, forsyningsselskaber og myndigheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Hos Viega mener vi, at rent og sundt drikkevand er en menneskeret, derfor har vi stort fokus på kvalitet og hygiejne i drikkevandsinstallationer. Som en naturlig følge heraf kommer forpligtelsen til, at være på forkant med den nyeste viden og de strengeste krav til drikkevand og drikkevandsinstallationer.

Benny M. Sørensen, Viega A/S

Deltagere

 • Broen A/S
 • Danske Vandværker
 • Danva Dansk Vand- og Spildevandsforening
 • Erhvervsakademi Midtvest
 • ETA Danmark A/S
 • Force Technology
 • Geberit A/S
 • Gemina Termix Productions A/S
 • Kamstrup A/S
 • Kemper Danmark ApS
 • Metro Therm A/S
 • Miljøstyrelsen
 • Pressalit A/S
 • Social og boligstyrelsen
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation
 • Teknologisk Institut
 • Uponor VVS A/S
 • VELTEK
 • Viega A/S
 • Vola A/S
 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Vand A/S