Verdensmål 15 – Standarder kan bidrage til beskyttelse af livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet.

Hvad handler verdensmål 15 om?

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet. Verdensmål 15 handler om, at vi skal sikre bæredygtigt brug af naturens ressourcer. Det vil blandt andet sige, at vi stadig skal kunne gå på jagt, fælde træer og fiske, men at det skal ske på en måde, så vi ikke permanent ødelægger naturen.

Hvorfor er verdensmål 15 vigtigt?

Planteliv leverer 80 pct. af vores kost, og vi er afhængige af landbruget som en vigtig økonomisk ressource og som middel til udvikling. Verdens skove dækker 30 pct. af jordens overflade og er afgørende for bekæmpelse af klimaforandringer. Samtidig er skovene vitale levesteder for millioner af arter og vigtige kilder til ren luft og vand. Desværre ser vi i dag en hidtil uset jordforringelse. Verdens natur og dyreliv er under hårdt pres: Siden 1970 er halvdelen af alle verdens vilde dyr forsvundet. Årsagen er både, at mennesker har jaget og dræbt for mange af de truede dyrearter, og at deres naturlige levesteder er blevet mere eller mindre ødelagt.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 15?

Med hjælp fra standarder kan virksomheder og organisationer blandt andet bidrage til, at afskovning modvirkes og biodiversitet beskyttes, fx med sporbarhed på træ- og træbaserede produkter, så illegal fældning og handel med træ kan forhindres. Standarder giver også virksomheder mulighed for at dokumentere deres arbejde med verdensmål 15.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Med hjælp fra standarder kan vi beskytte livet på land

Afskovning kan forhindres og livet på land kan beskyttes med hjælp fra standarder.Samfundsmæssigt ansvar

Standard for

Samfundsmæssigt ansvar

Med standarden for samfundsmæssigt ansvar, DS 49001:2011, får virksomheden eller organisationen hjælp til at arbejde målrettet og systematisk med mål 15.Standarden retter sig særligt mod delmål 15.1, bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand, samt delmål 15.5, beskyt biodiversitet og naturlige levesteder. Med hjælp fra DS 49001:2011 kan virksomheden beskytte og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land. Det kan bl.a. ske ved at virksomheden indarbejder miljømæssige hensyn i sine beslutningsprocesser fx ved bæredygtig brug af ressourcer.

Samtidig bliver det lettere at kommunikere og dokumentere arbejdet med CSR og FN’s verdensmål til samarbejdspartnere, kunder m.fl. Det kan styrke omdømmet og skabe tillid fra omverdenen.

Sporbarhed af træ

Standard for

Sporbarhed af træ

DS/ISO 38200:2018 bidrager med sporbarhed og dokumentationspakker for træ, hvormed illegal fældning og handel med illegalt træ forhindres. Ved at forhindre handel med illegalt fældet træ, mindskes også afskovning og biodiversiteten sikres i tråd med FN’s verdensmål. Standarden er internationalt anerkendt for i høj grad at bidrage til en ordentlig sporbarhed på alle træ- og træbaserede produkter. Standarden skaber derfor en stor grad af produktlegitimitet.

Miljøledelse

Standard for

Miljøledelse

Med standarden for miljøledelse, ISO 14001, bliver organisationen i stand til at risikovurdere dens miljøforhold og derved nedbringe forurening samt afbøde dens eventuelle uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Ved brug af standarden kan organisationen desuden forbedre anvendelsen af ressourcer herunder energiforbrug, hvilket medfører en reduktion af driftsomkostninger. Samtidig giver standarden organisationen mulighed for at dokumentere dens nedbringelse af miljøpåvirkninger.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17