Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag samt vise, hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Sådan kommer du i gang

Et godt sted at starte, hvis man som virksomhed ønsker at arbejde med FN’s verdensmål, er at se på virksomhedens egne processer, adfærd eller produktion, og se på hvor bæredygtig ens virksomhed er. Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag samt vise, hvor der er potentialer for forbedringer – det kunne fx være i forhold til virksomhedens energiforbrug.

Næste skridt kan være at se på virksomhedens produkter og ydelser. Kan ens aftryk gøres mere bæredygtigt fx ved at tænke cirkulært eller ved at anvende mere bæredygtige materialer? Ønsker virksomheden at udvikle nye bæredygtige produkter, så kan man med fordel anvende internationale standarder til at basere produktet på viden, valide krav og målemetoder og dermed understøtte virksomhedens innovationsproces og give adgang til det globale marked.

Mange virksomheder oplever udfordringer med at dokumentere deres arbejde med FN’s 17 verdensmål, og her kan standarder være en internationalt anerkendt ramme til at synliggøre virksomhedens adfærd.

Hvad kan standarder konkret hjælpe med?

  • at dokumentere og rapportere virksomhedernes indsats med de 17 verdensmål
  • at strukturere og styre indsatsen
  • at effektivisere indsatsen og bruge ressourcerne
    bedst muligt
  • at arbejde med løbende forbedringer og effektiviseringer ud fra et internationalt anerkendt benchmark
  • at skabe en bevidsthed om virksomhedens impact ift. FN’s verdensmål og dermed danne udgangspunkt for nye innovative løsninger (produkter og processer)

 

 

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26