FN’s verdensmål og standarder

Sporbarhed af træ

DS/EN ISO 38200 Sporbarhedskæde for træ- og træbaserede produkter.

Køb standarden
Formål med standarden

Standarden beskriver fælles rammer for sporbarhed og dokumentation på alle træ- og træbaserede produkter.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • Mål 15: Livet på land

  • Delmål 15.1: (…) fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
  • Standarden bidrager med sporbarhed og dokumentationspakker for træ, hvormed illegal fældning og handel med illegalt træ forhindres.

  • Ved mindskning af handel med illegalt fældet træ, mindskes også afskovning og biodiversiteten sikres i tråd med FN’s verdensmål.

Effekter af at bruge standarden
  • Standarden er internationalt anerkendt for i høj grad at bidrage til en ordentlig sporbarhed på alle træ- og træbaserede produkter. Standarden skaber derfor en stor grad af produktlegitimitet.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
  • Afskovning modvirkes og biodiversitet beskyttes.
Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Læs mere om standarden: https://webshop.ds.dk/standard/M314348/ds-iso-38200-2018 

Deltag i standardiseringsudvalg S-262, biobrændsler: www.ds.dk/s-358

Denne standard understøtter

Sterile injektionssprøjter
Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617