Verdensmål 4 – Få værktøjer til at sikre kvalitetsuddannelse

For at sikre kvalitetsuddannelse gennem undervisning, der giver både voksne, piger og drenge mulighed for en god uddannelse og livslang læring, kan virksomheder og organisationer benytte standarder til implementering og dokumentation af deres kvalitet samt evne til at understøtte modtagers erhvervelse af kompetencer og udvikling.

Hvad handler verdensmål 4 om?

Med verdensmål 4 skal alle sikres lige adgang til kvalitetsuddannelse, og muligheden for livslang læring skal fremmes for alle. Det drejer sig ikke kun om at gå i skole, men at lære noget. Nogle steder er undervisningen så ringe, at kun omkring halvdelen af børnene kan læse, når de går ud af skolen.

Hvorfor er verdensmål 4 vigtigt?

Dette verdensmål er meget vigtigt, fordi uddannelse gør os i stand til at forstå og gøre noget ved verdens problemer og samtidig gøre livet bedre for os selv. Uddannelse gælder ikke kun boglige færdigheder, men også at danne børn til at kunne leve sammen fredeligt og forstå menneskets forhold til naturen.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 4?

Organisationer der tilbyder uddannelser og læringstjenester, også i form af livslang læring som erhvervsuddannelser, lærepladser og fjernundervisning, kan benytte internationalt anerkendte standarder som værktøj til at sikre kvalitet i undervisningen og demonstrere elevernes eller de studerendes mulighed for erhvervelse og udvikling af kompetencer gennem læringstjenestens tilbud. Dermed kan organisationen sikre og udbrede kvalitetsundervisning og -læring samt dokumentere sin egen berettigelse og ikke mindst bidrage til FN’s verdensmål 4.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Standarder kan guide til kvalitet i uddannelse og livslang læring

Kvalitetsuddannelse er et relevant mål for alle læringstjenester, uanset i hvilket land uddannelsen og tjenesten udbydes. Standarder kan være med til både at sikre og dokumentere den kvalitet, som organisationen tilbyder.

ISO 21001 - Ledelsessystem til uddannelsesorganisationer

ISO 21001 - Ledelsessystem til uddannelsesorganisationer

ISO 21001: 2018 er et ledelsessystem for uddannelsesorganisationer har brug for at demonstrere sin evne til at understøtte erhvervelse og udvikling af kompetence gennem undervisning, læring eller forskning og som sigter mod at øge tilfredsheden for elever, andre modtagere og personale.

ISO 29994  - Krav til udbydere af fjernundervisning og online læringstjenester

ISO 29994 - Krav til udbydere af fjernundervisning og online læringstjenester

ISO 29994 er for alle der arbejder med fjernundervisning og er rettet til eleverne selv såvel som til sponsorer, der erhverver fjerunundervisningen på vegne af eleverne. I tilfælde hvor fjernundervisningen leveres af en organisation, der leverer andre metoder til læringstjenester, gælder dette dokument kun for fjernundervisningstjenester.

ISO 29993 - Krav til erhvervsuddannelser og andre læringstjenester

ISO 29993 - Krav til erhvervsuddannelser og andre læringstjenester

ISO 29993: 2017 angiver krav til læringstjenester uden for formel uddannelse, herunder alle former for livslang læring (f.eks. Erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, enten outsourcet eller internt). Disse omfatter alle læringstjenester, der tilbydes af en læringstjenesteudbyder (LSP), der er rettet til eleverne selv, samt til sponsorer, der erhverver tjenesterne på vegne af eleverne. Hovedtrækkene ved denne slags tjenester er, at læringsmålene defineres, og tjenesterne evalueres, og at de involverer interaktion med eleven. Læringen kan være ansigt til ansigt, medieret af teknologi eller en blanding af begge dele.

Adgang til kvalitetsundervisning og kvalitetsuddannelse

Adgang til kvalitetsundervisning og kvalitetsuddannelse er helt centralt i FN’s verdensmål 4. Målet er at opnå en uddannelse af høj kvalitet for alle, da uddannelse er et af de bedste redskaber for en bæredygtig udvikling. Kvalitetsuddannelse er ikke kun ensbetydende med at gå i skole, det sigter også mod at give lige adgang til erhvervsuddannelser samt muligheden for livslang læring og forskning. Her ønsker man også at fjerne kønsrelaterede og økonomiske uligheder.

Virksomheder og organisationer i alle lande, også i udviklede lande som Danmark, der udbyder undervisning og læring på den ene eller anden måde, har mulighed for at arbejde målrettet for at bidrage til dette verdensmål.

For at sikre kvalitet i sin undervisning og den uddannelse, man tilbyder, samt at man understøtter, at modtagerne kan tilegne sig nye kompetencer, kan organisationen med fordel følge og lade sig guide af internationalt anerkendte standarder for uddannelsesorganisationer og læringstjenester. Samtidig giver standarderne mulighed for, at organisationen kan dokumentere sin undervisningskvalitet.

Standarderne gælder ikke kun for uddannelse og læring gennem fysiske læringstjenester, men kan også benyttes af virksomheder og organisationer, som tilbyder online og fjernundervisning, og som i høj grad kan bidrage til flere af delmålene såsom 4.4 og 4.5 og dermed være med til at sikre lige adgang til kvalitetsundervisning for alle.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17