FN’s verdensmål og standarder

Miljøledelse

DS/EN ISO 14001:2015 - Miljøledelsessystemer - Krav og vejledning

Køb standarden Læs mere om miljøledelse
Formål med standarden

Formålet med ISO 14001 er at skabe rammerne for, at organisationer kan beskytte miljøet og reagere på forandringer i miljømæssige omstændigheder på en måde, der er i balance med socioøkonomiske behov. I standarden fastlægges krav, som gør en organisation i stand til at nå de tilsigtede resultater, den opstiller for sit miljøledelsessystem.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?

De oplagte verdensmål, der kan håndteres direkte i et miljøledelsessystem, er:

 • Mål 3 Sundhed og trivsel - delmål 3.9
 • Mål 6 Rent vand og sanitet - delmål 6.3
 • Mål 7 Bæredygtig energi - delmål 7.2 og 7.3
 • Mål 9 Industri, innovation og infrastruktur - delmål 9.4
 • Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion - delmål 12.4 og 12.5
 • Mål 13 Klimaindsats - delmål 13.2
 • Mål 14 Livet i havet - delmål 14.1
Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
 • Til at dokumentere virksomhedens arbejde med at forbedre sin miljøpåvirkning.

 • Et miljøledelsessystem kræver, at der opstilles en miljøpolitik og der arbejdes systematisk med miljømål. Disse miljømål kan kobles til et eller flere af verdensmålene. Udarbejde handlingsplan for hvordan målene nås samt evaluere på opnåelse af mål. I et miljøledelsessystem skal dette dokumenteres.

 • Til at monitorere i forhold til målsætninger for miljømæssig præstation samt finde forbedringspotentialer.

Effekter af at bruge standarden
 • Arbejde målrettet og systematisk med FN’s verdensmål og bidrage til politiske miljø- og klimamålsætninger – herunder bidrage til at reducere CO2-emissionen.

 • Demonstrere nedbringelse af organisationens miljøpåvirkninger.

 • Udvise lederskab og engagement af medarbejdere i miljøarbejdet

 • Afbøde organisationens eventuelle uheldige miljømæssige omstændigheders indvirkning på omverdenen.

 • Få bedre miljømæssig præstation af produkter og services ved at tænke i livscyklusperspektiv, så miljøpåvirkninger ikke flyttes til andre steder i værdikæden.

 • Lettere at kommunikere og dokumentere arbejdet med miljøforbedringer til samarbejdspartnere, kunder m.fl.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden

Standarden kan anvendes til arbejdet med 7 af de 17 verdensmål og kan således anvendes som en ramme for hele virksomhedens arbejde med bæredygtighed i et miljøperspektiv.

Systematisk arbejde med at nedbringe forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Dette omfatter ligeledes miljøpåvirkninger relateret til produktet set ud fra et livscyklusperspektiv.

Forbedre anvendelsen af organisationens ressourcer herunder energiforbrug, hvilket medfører en reduktion af driftsomkostninger

Virksomheden kan dokumentere over for omverdenen, hvordan man sikrer ”orden i eget hus” og arbejder målrettet med at forbedre sine miljøpåvirkninger.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet

 

Denne standard understøtter

           

Miljøledelse
Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617