Ny ISO 14001 giver bedre miljøledelse

15. september 2015

Ny ISO 14001 giver bedre miljøledelse

Betydelige besparelser på vand- og energi er kun en blandt mange effekter ved strategisk brug af ISO 14001. En ny version af ledelsestandarden, der bliver et endnu stærkere værktøj til at opnå synlige miljøresultater, er netop udkommet.

ISO 14001 bruges i dag af virksomheder og organisationer i alle størrelser og inden for alle brancher og sektorer som et ledelsesværktøj til at styre håndtering af miljøpåvirkninger, reducere ressourceforbruget og give ledelsen overblik over virksomhedens miljøperformance. En ny version af standarden er netop udkommet, og den byder på mange væsentlige ændringer, som bl.a. øget fokus på ledelsens rolle og flere krav til miljøkommunikation.

- ISO 14001 bliver brugt i rigtigt mange virksomheder som et værktøj til at styre og styrke miljøindsatsen og dermed opnå synlige resultater, der i sidste ende også kan ses på bundlinjen. Samtidig er den et internationalt anerkendt miljøledelsessystem, der kan være med til at åbne døre til nye markeder, siger Jesper Jerlang, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Det kan den danske enzymproducent Novozymes, der med brug af ISO 14001 har opnået store besparelser på vand- og energiforbruget, nikke genkendende til.

- Vi ønsker et system, som vores kunder, samarbejdspartnere og myndigheder anerkender. Derfor har vi i Novozymes valgt at arbejde efter ISO 14001, der globalt er det mest anerkendte miljøledelsessystem. Det betyder bl.a., at vi de seneste år har opnået betydelige vand- og energibesparelser, fortæller Kent Nybo Mølsted, manager i Novozymes A/S.

Med den nye ISO 14001 bliver værktøjet ifølge Dansk Standards standardiseringsdirektør endnu stærkere.

- Ledelsesstandarden skal nu i endnu højere grad end tidligere forankres i topledelsen og understøtte og spille sammen med virksomhedens strategi. Samtidigt er der fokus på, at virksomheden hele tiden optimerer miljøindsatsen. Dermed kommer den nye ISO 14001 til at spille en endnu vigtigere rolle og give øget udbytte for virksomheden, siger Jesper Jerlang.


Overblik over de væsentligste ændringer i ISO 14001:2015:

Topledelsen får større rolle

I den nye ISO 14001 er topledelsens rolle tydeligere beskrevet. Det er blevet mere eksplicit, hvad topledelsen skal gøre. Fx skal ledelsen i højere grad tage ejerskab for at arbejde med de væsentlige miljøforhold som de selv har være med til at udpege, på linje med resten af organisationens overordnede strategiske retning. Det skal være med til at sikre at miljøledelsessystemet bliver en mere integreret del af hele organisationen.

Proaktiv indsats og løbende forbedringer

Det er ikke nok blot at implementere et ledelsessystem. Den nye version af ISO 14001 har fokus på løbende forbedringer, der skal sikre, at organisation og system følges ad, og at miljøindsatsen hele tiden optimeres.

Livscyklus tankegangen er i fokus

I den nye version af standarden er det også som noget nyt beskrevet mere tydeligt, hvordan organisationen skal forholde sig til sine produkters forskellige trin i et livscyklusperspektiv.

Større rolle i organisationen

Den reviderede ledelsesstandard vil sikre, at miljøledelse nu bliver fuldt integreret i organisationen og på linje med det strategiske niveau.

Øgede krav til virksomhedens kommunikation

Virksomheder skal forholde sig aktivt til deres interessenter og forholde sig til dem gennem deres eksterne kommunikation på linje med miljøledelsessystemet.


Fakta om ISO 14001:2015

- ISO 14001 kan bruges af enhver organisation, stor eller lille, uanset dens virkefelt.

- ISO 14001 udkom første gang i 1996.

- Den nye version af ISO 14001:2015 for miljøledelse er netop udkommet på engelsk. Den endelige, dansksprogede udgave forventes at ligge klar ultimo oktober.

Kontakt