FN’s verdensmål og standarder

Energiledelse

DS/EN ISO 50001:2018 Energiledelsessystem – Krav med vejledning til brug

Køb standarden Læs mere
Formål med standarden

At hjælpe virksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer ressource- og energiforbrug.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Delmål 7.3: Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.
 • Indikator 7.3.1. Energiintensitet opgjort på basis af forbruget af primær energi i forhold til BNP
Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
 • Til at dokumentere virksomhedens arbejde med at forbedre energieffektiviteten.
 • Til at opstille en ambitiøs energipolitik og kontinuerligt arbejde systematisk med energimål på alle niveauer.
 • Til at monitorere i forhold til målsætninger for energi- og klimaarbejdet samt at finde forbedringspotentialer.
Effekter af at bruge standarden
 • Organisationen kan arbejde målrettet, systematisk og kontinuerligt på at efterleve de politiske klimamålsætninger.
 • Sikrer en tydelig involvering og forpligtelse af topledelsen samt organisering af arbejdet med energiledelse.
 • Bidrager til at reducere CO2-emissionen.
 • Erfaringer fra danske virksomheder viser, at de sparer ca. 10 % af deres energiforbrug fra drift af egne bygninger og faciliteter allerede efter det første år.
 • Mange virksomheder vælger at blive certificeret i denne standard, hvilket gør arbejdet med energiledelse nemt at kommunikere til samarbejdspartnere og kunder mfl.
Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
 • Virksomheden får en internationalt anerkendt metode til at arbejde systematisk med at reducere energiforbruget.
 • Virksomheden minimerer energiforbruget og omkostningerne i organisationen og frigør midler til andre aktiviteter.
 • Virksomheden får et redskab til at reducere CO2-emissionen.
 • Virksomheden kan dokumentere over for omverdenen, hvordan man sikrer ”orden i eget hus” og arbejder målrettet med at forbedre energieffektiviteten.

 

Denne standard understøtter

energiledelse
Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617