FN’s verdensmål og standarder

Arbejdsmiljøledelsessystemer

DS/EN ISO 45001 Arbejdsmiljøledelsessystemer – krav og vejledning om brug

Køb standarden Læs mere
Formål med standarden

At give virksomhederne et værktøj til systematisk sikring af processer og procedurer til understøttelse og løbende forbedring af arbejdsmiljøpræstationen. Formålet er at skabe sikre og sunde arbejdspladser, forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?

ISO 45001 understøtter flere af FN’s verdensmål, men retter sig primært mod:

  • Mål 3 Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

  • Mål 8 Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

  • Delmål 8.8 Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Efterlevelse af ISO 45001 understøtter og dokumenterer virksomhedens arbejde med at styre og løbende forbedre et sikkert og stabilt arbejdsmiljø. Konsultation og inddragelse af medarbejdere er et vigtigt element i dette arbejde.

Et arbejdsmiljøledelsessystem kræver, at der opstilles en arbejdsmiljøpolitik. Der skal arbejdes systematisk med arbejdsmiljømål, som kan kobles direkte til verdensmålet ”sikring af stabilt arbejdsmiljø” og ”beskyttelse af arbejdstageres rettigheder”, som bl.a. sikring af lovkrav og andre krav.

Effekter af at bruge standarden
  • System, der sætter virksomheder i stand til at styre og løbende forbedre deres arbejdsmiljøarbejde med sikre og sunde arbejdspladser.
  • Systematik til identificering af farer og vurdering af risici og muligheder.
  • Systematik, der sikrer overholdelse af lovkrav og andre krav.
  • Styrket lederskab og engagement, tilvejebringelse og sikring af tilstrækkelige kompetencer og ressourcer samt medarbejderengagement og inddragelse.
  • Prioritering og systematisk arbejde med arbejdsmiljø, hvilket kan give virksomheder et fortrin i forbindelse med hvervning af kompetente medarbejdere samt en konkurrencefordel i forbindelse med f.eks. udbud.
Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Processer og procedurer til sikring af sikre og sunde arbejdspladser, forebyggelse af arbejdsrelaterede skader og sygdom samt sikring af løbende forbedring af arbejdsmiljøpræstationen ved hjælp af effektive forebyggende og beskyttende foranstaltninger.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Køb standarden

https://webshop.ds.dk/standard/M303542/ds-iso-45001-2018 

Deltag i standardiseringsudvalg S-803

Kursus: Få struktur på dit arbejde med FN’s verdensmål med ISO 14001 for miljøledelse

 

Denne standard understøtter

 

Arbejdsmiljøledelsessystemer
Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617